Noi prevederi plata obligaţiilor fiscale în contul unic

18

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114/17.02.2014, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 223/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, ale cărui principale prevederi le prezentăm, în sinteză, mai jos.

In Anexa nr. 1 „Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 Venituri ale bugetului de stat – Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, nu se mai regăseşte obligaţia privind impozitul pe veniturile agricole şi au fost defalcate obligaţiile privind impozitul pe veniturile obţinute de nerezidenţi, în funcţie de categoria de venituri pentru care se datorează impozit.

În Anexa nr. 2 „Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire”, nu se mai regăseşte „Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a fost introdusă „Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit.

Prevederile actului normativ aprobat se aplică pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi celelalte sume datorate bugetului stat, respectiv bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2014.

 

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata