Proiect: STS va fi reorganizat ca departament în MAI

1

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) se reorganizează ca Departament de Telecomunicaţii Speciale în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), fiind o structură cu personalitate juridică ce va fi condusă de un secretar de stat, ajutat de trei subsecretari de stat numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, potrivit proiectului de lege iniţiat de USL.

În proiectul care vizează modificarea Legii 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea STS, a OUG 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a altor acte normative se arată că la data intrării în vigoare a acestei legi MAI preia de la STS patrimoniul, bugetul, personalul şi posturile aferente.

„MAI se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile în care STS este parte, inclusiv în litigiile aferente acestuia”, se mai precizează în proiect.

De asemenea, Ministerul de Finanţe este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul MAI.

În ceea ce priveşte structura generală a Departamentului de Telecomunicaţii Speciale, atribuţiile componentelor sale funcţionale, efectivele şi resursele în timp de pace şi în timp de război, refimul reţelelor şi echipamentelor de telecomunicaţii speciale şi mobilizarea serviciului proiectul prevede că acestea se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului.

„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful Departamentului de Telecomunicaţii Speciale emite dispoziţii, în condiţiile legii”, stipulează modificarea articolul 10 al proiectului de lege.

În proiect se precizează şi că STS este exclus din prevederile legii privind organizarea şi funcţionarea CSAT.

„Departamentul stabileşte criteriile de repartizare a posturilor de abonat utilizatorilor prevăzuţi la anexa nr. 1 şi le înaintează spre aprobare CSAT, prin MAI”, se precizează în document.

Departamentul va organiza, conduce, desfăşura, controla şi coordona, în condiţiile legii, activităţile în domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru autorităţile publice din România şi pentru alţi utilizatori prevăzuţi de lege.

Proiectul este motivat de unele disfuncţionalităţi în gestionarea evenimentelor şi îmbunătăţirea managementului informaţiei în cazul situaţiilor de urgenţă.

„Experienţa ultimilor ani privind managementul situaţiilor de urgenţă care au afectat teritoriul naţional au scos în evidenţă unele disfuncţionalităţi în gestionarea operaţională a evenimentelor, centralizarea şi integrarea datelor şi informaţiilor de interes operativ fiind asigurate în prezent de fiecare structură independent în funcţie de competenţă. Pentru îmbunătăţirea managementului informaţiei în cazul situaţiilor de urgenţă, se are în vedere reorganizarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca Departament specializat în cadrul MAI, condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului ministru”, se arată în expunerea de motive.

În plus, se menţionează că funcţionarea în cadrul aceluiaşi minister a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a Departamentului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a altor structuri din cadrul MAI este de natură să contribuie la creşterea performanţei în centralizarea şi gestionarea informaţiilor necesare pentru derularea acţiunilor de intervenţie.

„Pentru o coordonare eficientă de natură a asigura funcţionalitatea optimă şi eficientă a elementelor de dispozitiv şi a capabilităţilor gestionate de o multitudine de instituţii cu atribuţii în domeniu şi un control real, efectiv, impune o nouă reaşezare/re-subordonare a STS, în sensul coordonării la nivelul ministrului Afacerilor Interne şi al conducerii efective de către un secretar de stat”, se mai arată în expunerea de motive.

USL solicită dezbaterea şi adoptarea proiectului în procedură de urgenţă.
Proiectul urmează să fie depus la Camera Deputaţilor în decursul zilei de luni, după cum a precizat preşedintele acestui for legislativ, Valeriu Zgonea. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata