TAXI SAFF SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

23
CUI: 17342466
Data emiterii: 29.04.2010
Data publicării în BPI: 14.05.2010

1.Date privind dosarul: nr.2779/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, Judecător sindic: Gabriel Grancea. 2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău.
3.Debitor: SC Taxi Saff SRL; în insolvenţă/Insolvency/En procedure collective, sediul social: loc. Comăneşti, str. Libertăţii, nr.126, jud. Bacău, cod de Identificare Fiscală RO 173.424.66; nr. de înregistrare la O.R.C. J04/522/2005. 4.Administrator judiciar: Solvens SPRL, sediul ales: str. Vasile Alecsandri, nr.65, sc.A, ap. 6, loc. Bacău, jud. Bacău nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0149; CIF: RO 20657154; tel./fax 0234511191; Mobil 0731/337750, 0744609310; www.lichidarijudiciare.com nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Apostul Dumitru.
5.Subscrisa Solvens SPRL cu sediul ales în loc. Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr.65, sc.A, ap. 6, jud. Bacău, în calitate de administrator judiciar al SC Taxi Saff SRL desemnat prin Sentinţa civilă nr.470 din data de 16.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr.2779/110/2009, în temeiul art.61, art.62 şi urm. din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
6.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Taxi Saff SRL prin Sentinţa civilă nr.470/16.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia comercială, în dosarul nr.2779/110/2009.
7.1.Creditorii debitorului SC Taxi Saff SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 27.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
In temeiul art.41, alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.06.2010.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv de creanţe este 24.06.2010
Termen pentru continuarea procedurii 25.06.2010
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din loc. Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr.65, sc.A, ap. 6, jud. Bacău; data: 15.06.2010; ora:14.
Ordinea de zi: desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului acestuia.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata