Trădare naţională la nivel înalt. Comisia pentru revizuirea Constituţiei bătuse palma cu UDMR pentru a le ceda o parte din teritoriul şi autoritatea publică a Statului Român

8

Curtea Constituţională a României a constatat, în şedinţa din 16 februarie a.c., faptul că nu mai puţin de 26 de articole şi alineate din proiectul de revizuire a Constituţiei sunt neconstituţionale.

Proiectul de revizuire a Constituţiei a fost înaintat Curţii Constituţionale de către Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, condusă de preşedintele Senatului, Crin Antonescu.

Forma propusă de către comisia condusă de preşedintele PNL, Crin Antonescu, conţinea câteva articole care au fost introduse în proiect la dorinţa UDMR. Printre articolele declarate neconstituţionale se numără şi câteva articole care ar fi constituit cadrul legal pentru realizarea autonomiei teritoriale pe citerii etnice, mult visată de extremiştii din UDMR, PCM şi PPMT.

Comisia condusă de Crin Antonescu şi-a dat acordul asupra unor articole, pe care Curtea Constituţională le-a declarat neconstituţionale sau a propus Parlamentului eliminarea lor, ceea ce constituie dovada unei adevărate trădări naţionale la nivel înalt a intereselor de stat ale României. În loc să fie rodul unei dezbateri naţionale, revizuirea propusă de comisia condusă de Antonescu a fost rodul unei negocieri politice de conjunctură şi al unei trădări naţionale.

Pentru a avea o imagine foarte clară a acestor articole, propun o scurtă analiză a formulării Comisiei de revizuire, precum şi decizia Curţii Constituţionale pentru fiecare articol în parte:

Propunerea Comisiei de revizuire:

La articolul 1, după alineatul (1), se introduce un alineat nou, alin.(11), cu următorul cuprins: (11)România recunoaşte rolul istoric în constituirea şi modernizarea statului roman al Bisericii Ortodoxe şi al celorlalte culte religioase recunoscute de lege, al Casei Regale şi al minorităţilor naţionale.

Decizia Curţii Constituţionale:

Cu majoritate de voturi, supune atenţiei Parlamentului observaţiile privind eliminarea alin.(11) propus a fi introdus la art.1.

Propunerea Comisiei de revizuire:

După alineatul (3), se introduce un alineat nou, alin. (31), cu următorul cuprins: (31)Prin lege organică se pot recunoaşte zone tradiţionale ca subdiviziuni administrative ale regiunilor.

Decizia Curţii Constituţionale:

cu majoritate de voturi, constată neconstituţionalitatea completării art.3 din Constituţie cu un nou alineat, alin.(31), referitor la posibilitatea recunoaşterii de zone tradiţionale ca subdiviziuni administrative ale regiunilor;

Propunerea Comisiei de revizuire:

La articolul 6, după alineatul (1), se introduce un alineat nou, alin.(11), cu următorul cuprins: (11) Reprezentanţii legali ai minorităţilor naţionale pot înfiinţa, potrivit statutului minorităţilor naţionale adoptat prin lege, organe proprii de decizie şi executive, cu competenţe privind dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor.

Decizia Curţii Constituţionale:

cu majoritate de voturi, constată neconstituţionalitatea completării art.6 din Constituţie cu un nou alineat, alin.(11), privitor la instituirea posibilităţii reprezentanţilor legali ai minorităţilor naţionale de a înfiinţa, potrivit statutului minorităţilor naţionale adoptat prin lege, organe proprii de decizie şi executive;

Propunerea Comisiei de revizuire:

La articolul 6, după alineatul (2), se introduce un alineat nou, alin.(21), cu următorul cuprins: (21) Deciziile autorităţilor publice centrale şi locale cu privire la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase se iau după consultarea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Decizia Curţii Constituţionale:

Cu majoritate de voturi, supune atenţiei Parlamentului observaţiile privind eliminarea alin.(21) propus a fi introdus la art.6

Propunerea Comisiei de revizuire:

La articolul 12, după alineatul (4), se introduce un alineat nou, alin.(41), cu următorul cuprins: (41) Minorităţile naţionale pot folosi în mod liber, în spaţiu public şi privat, propriile simboluri care reprezintă identitatea lor etnică, culturală, lingvistică şi religioasă.

Decizia Curţii Constituţionale:

cu majoritate de voturi, constată neconstituţionalitatea completării art.12 din Constituţie cu un nou alineat, alin.(41), referitor la utilizarea simbolurilor proprii ale minorităţilor naţionale.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata