VISCONSTRUCT SRL – notificare privind procedura de insolvență

5
CUI: 15945410
Data emiterii: 19.05.2010
Data publicării în BPI: 02.05.2010

Date privind dosarul: nr. dosar 2147/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător – sindic Gabriel Grancea.
Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, jud. Bacău, programul arhivei/registraturii instanţei: 0900- 1300.
Debitor: SC Visconstruct SRL, sediul social în Bacău, str. N. Bălcescu, nr. 5, sc.G, ap.4, jud. Bacău, CIF 15945410, nr. de ordine în registrul comerţului J04/1526/2003.
Administrator special: nu are. Creditor: SC Rem SRL.
Administrator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul social în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr. 23, jud. Vaslui, CIF RO20657200, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150, tel/fax: 0745630037, 0235470844, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru.
Subscrisa LD Expert Grup IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Visconstruct SRL, conform sentinţei civile nr. 398/25.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul 2147/110/2009, în temeiul art.20 din Legea nr. 85/2006 notifică: tuturor creditorilor că a fost depus la dosarul cauzei de la Tribunalul Bacău raportul preliminar nr. 60/VIS/19.05.2010, cu propunerea de trecere a debitoarei în procedură simplificată de faliment şi tabelul preliminar al creditorilor nr. 61/VIS/19.05.2010.
Raportul preliminar şi tabelul creditorilor pot fi studiate la dosarul cauzei de la tribunal sau la biroul administratorului judiciar din Huşi, Calea Basarabiei, nr. 108B, jud. Vaslui.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata