În 2018 ajutorul de înmormântare s-a majorat în comparaţie cu 2017

Un moment inevitabil, dureros pe care îl trece fiecare persoană este pierderea unei fiinţe dragi. Moartea aduce cu sine necaz, suferinţă celor care duc lipsa fiinţei care ne părăseşte.

Familile îndoliate pot primi din partea statului un ajutor de înmormântare care poate acoperi o parte din cheltuielile funerare. Suma oferită este stabilită în funcţie de circumstanţe şi de legea impusă.

Firma de pompe funebre Funerare Ieftine oferă servicii funerare profesionale. Echipa lucrează cu devotament pentru toţi clienţii. Preţurile sunt reale stabilite pentru a nu profita de pe urma celor care trec prin momente de tristeţe.

În 2018 ajutorul de înmormântare s-a majorat în comparaţie cu 2017.Cuantumul ajutorului de deces în anul 2018 este modificat din data de 6 ianuarie 2018.

Valoarea totală primită în cazul asiguratului sau a pensionarului este de 4.162 de lei ( cu 1.031 de lei mai mult decât în 2017).

Valoarea totală primită în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului este de 2.081 de lei ( cu 515 lei mai mult decât în 2017).Aceste reglementări au fost date prin Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018.

Prin modificările aduse, ajutorul de deces este acordat de către instituţia care gestionează asigurările pentru şomaj, în cazul decesului şomerului sau al unui membru de familie şi de casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al unui membru din familie. S-a stabilit că ajutorul de deces nu se mai acordă de către angajator. Hotărârea este prevăzută la art. 6 alin. (1). I, II şi IV, respectiv alin. (2).

Ajutorul de înmormântare se acordă doar unei singure persoane care atestă că a suportat toate cheltuielile funerare. Beneficiarul după caz poate să fie soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau orice persoană care face dovadăprin acte că suportat cheltuielile de înmormântare.

Ajutorul de deces în noul termen se achită în 3 zile lucrătoare de la solicitare, aceste informaţii fiind date de CNPP.

Pentru a primi ajutorul de deces sunt necesare actele :

  • cererea pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificatul de deces (copie, original);
  • actul de identitate al solicitantului ( copie, original);
  • acte despre starea civilă a solicitantului sau care atestă gradul de rudenie cu decedatul, sau după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator ( copie, original);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionale de deces;
  • actul medical emis sau avizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt, data iviri acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); adeverița care să certifice că la data decesului membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).

Funerare Ieftine este o firmă profesională care vine ca sprijin în ajutorul celo îndoliaţi oferind servicii funerare pentru toate categoriile de cetăţeni. În cele mai grele momente puteţi cere ajutor şi consultanţă gratuită în orice moment al zilei.

Echipa Funerare Ieftine vă răspunde în cel mai scurt timp.

Date de contact: 0753.30.40.50

E-mail: funerarerainbow@yahoo.com

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata