30 aprilie 2014 – termen limită pentru depunerea situaţiilor financiare anuale

32

 

ANAF reaminteşte că termenul de depunere al situaţiilor financiare anuale pentru persoanele juridice fără scop patrimonial este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 30 aprilie 2014.

Obligaţie

Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.969/2007, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) pentru acestea.

 

Completare, depunere

Situaţiile financiare anuale cuprind: bilanţul şi contul rezultatului exerciţiului.

Situaţiile financiare la 31 decembrie 2013 se depun la unităţile teritoriale ale MFP în format hârtie şi în format electronic sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic constă într-un fişier .pdf având ataşat un fişier cu extensia .xml şi un fişier cu extensia .zip. Fişierul cu extensia .zip va conţine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul/verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, declaraţia de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9.5 MB a fişierului .pdf la care este ataşat fişierul .zip.

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP care este pus la dispoziţia persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe website-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii.

 


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News