70 de ani de la Conferinţa monetară şi financiară a Naţiunilor Unite de la Bretton Woods

Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială au fost create în urma conferinței de la Bretton Woods, New Hampshire, SUA, care s-a desfășurat în perioada 1- 22 iulie 1944.

Cunoscută oficial sub numele ”Conferința monetară și financiară a Națiunilor Unite”, întâlnirea a reunit 730 de delegați din toate cele 44 de țări aliate, pentru a restabili ordinea pe plan monetar și financiar după finalizarea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Au existat două viziuni asupra rolului pe care trebuia să și-l asume FMI ca instituție economică globală. Economistul britanic John Maynard Keynes a avut viziunea că FMI va fi un fond de cooperare la care statele membre ar putea apela pentru a putea menține activitatea economică și ocuparea forței de muncă în anumite perioade de criză. Această viziune sugera un Fond Monetar Internațional care să ajute guvernele și să ia măsuri precum a luat guvernul SUA în timpul Noului Acord (New Deal), ca răspuns la cel de-Al Doilea Război Mondial. Delegatul american Harry Dexter White a prevăzut un FMI care funcționa mai mult ca o bancă, asigurându-se că statele care se împrumută pot să-și plătească datoriile la timp. O mare parte din planul lui White a fost cuprins în actele finale adoptate la Bretton Woods.

Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială sunt instituții din sistemul Națiunilor Unite. Împart scopul comun de a crește standardele de viață în țările membre. Abordările pentru îndeplinirea acestor scopuri sunt complementare, FMI concentrându-se pe probleme macroeconomice și Banca Mondială pe dezvoltare economică și reducerea sărăciei pe termen lung.

FMI a fost creat oficial în 1945, de către 29 de țări membre, și a început operațiunile financiare în 1947.

Potrivit Fișei informative de pe site-ul oficial imf.org, mandatul FMI este să promoveze cooperarea monetară internațională și să asigure asistență politică și tehnică, pentru a ajuta țările să construiască și să mențină economii puternice. Fondul furnizează împrumuturi și ajută țările să traseze programe de politici pentru rezolvarea problemelor legate de balanța de plăți, când nu poate fi obținută suficientă finanțare cu termeni accesibili pentru acoperirea plăților internaționale nete. Împrumuturile FMI sunt pe termen mediu și scurt și sunt finanțate în principal din fondul comun de cotizații furnizate de membrii organizației.

Angajații FMI sunt, în primul rând, economiști cu o experiență vastă în politici macroeconomice și financiare.

Sediul FMI se află la Washington. În prezent, directorul instituției este Christine Lagarde.

Banca Mondială promovează dezvoltarea economică pe termen lung și reducerea sărăciei prin furnizarea susținerii tehnice și financiare pentru reformarea unor sectoare naționale sau implementarea unor proiecte specifice; de exemplu, construirea de școli și centre de sănătate, alimentarea cu apă și electricitate, lupta împotriva unor maladii sau protecția mediului. Asistența Băncii Mondiale este, în general, pe termen lung și este finanțată atât prin contribuțiile țărilor membre, cât și prin emisiunea de obligațiuni.

Angajații Băncii Mondiale sunt în mare parte, specialiști în anumite probleme, sectoare sau tehnici. În prezent, președintele Băncii Mondiale este Jim Yong Kim.

Banca Mondială și FMI colaborează în mod regulat și lucrează împreună la mai multe inițiative. În 1989, termenii colaborării dintre cele două instituții au fost stabiliți într-un acord care să asigure eficiență în zonele de responsabilitate comună.

La întâlnirile anuale ale Bordului de guvernatori ai FMI și Băncii Mondiale, guvernatorii consultă și prezintă viziunile țărilor pe care le reprezintă în problemele actuale din economia mondială și finanțele internaționale.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata