Află noua procedură de declarare a firmelor inactive

ANAF a modificat fluxul de declarare a contribuabililor inactivi cât şi procedurile de reactivare a acestora şi eliminarea din listă a celor radiaţi sau declaraţi inactivi ca urmare a unei erori materiale.

În acest sens, ANAF a emis Ordinul nr. 2258/2010 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, fiind publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010.

Criterii de declarare a inactivităţii firmei

Astfel, conform Anexei 1, în evidenta contribuabililor inactivi sunt înscrisi contribuabilii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  • nu au depus nicio declaraţie pe parcursul unui semestru calendaristic;
  • nu li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative (regim derogatoriu).

Prin exceptie de la prevederilor de mai sus, nu vor fi declaraţi inactivi contribuabilii aflaţi în insolvenţă sau contribuabilii pentru care s-a pronunţat sau a fost adoptată o hotărâre de dizolvare.

Declaraţiile vizate de actul normativ sunt: – 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a bugetul de stat”; 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”;  300 „Decont de TVA”; 301 „Decont special de TVA”; 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri”; 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”.

Lista contribuabililor inactivi, în vigoare în 15 zile de la data afişării

Conform prevederilor generale din Anexa 1, „Declararea contribuabililor inactivi se face cu data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi.

De asemenea, lista contribuabililor declaraţi inactivi se afişeaza la sediul ANAF şi se publica pe site-ul instituţiei, la secţiunea Informatii privind agenţii economici.

Ordinul pentru aprobarea Listei contribuabililor inactivi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data afişării”.

Cum te reactivezi

În prima zi a fiecărei luni, Fiscul întocmeste, pentru luna precedenta, lista contribuabililor declaraţi inactivi care îndeplinesc condiţiile pentru reactivare.

Contribuabilii se pot reactiva dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

– li s-a aprobat, la cerere, trecerea în regimul derogatoriu de declarare;

– şi-au îndeplinit toate obligaţiile declarative.

Reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi se face cu data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi.

Nu se înscriu în lista contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, urmare notificărilor transmise de organul fiscal, depun declaraţii fiscale până la data aprobării listei contribuabililor declaraţi inactivi prin ordin al preşedintelui ANAF.

Această procedură nu se aplică persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, precum şi contribuabililor declaraţi inactivi.


Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata