AMR cere Guvernului Orban ca Legea bugetului de stat să intre în vigoare la 1 ianuarie 2020

Asociația Municipiilor din România (AMR) solicită Guvernului Ludovic Orban să stabilească un calendar de aprobare a Legii bugetului de stat, care să asigure intrarea ei în vigoare la 1 ianuarie 2020.

AMR cere intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2020 a Legii bugetului de stat, precum și asigurarea finanțării sistemului de protecție a copilului, a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti și județelor, conform legii, de la bugetul de stat, prin alocarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu destinaţie specială, fără ca acestea să greveze bugetele minime de funcţionare ale judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor.

De asemenea, AMR solicită Guvernului Orban stabilirea cotelor din impozitul pe venit, ce revin unităților-administrativ teritoriale, prin Legea finanțelor publice locale și nu prin Legea bugetului de stat, cum s-a întâmplat în anii 2018-2019.

„În acest sens, este necesară modificarea, începând cu data de 1 ianuarie 2020, a articolelor 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, conform Acordului încheiat între UNCJR, AMR și ACoR. (Solicităm – n.r.) transparentizarea activității ANAF și crearea posibilității ca APL să aibă acces permanent la informațiile privind colectarea IV, care constituie una din sursele de venit a bugetelor locale. Reglementarea legală a obligației MFP prin DGFPL de a transmite, începând cu data de 1 ianuarie 2019, trimestrial, către toate UAT-urile, informații privind incasarile totale din impozitul pe venit la nivelul fiecărei UAT, respectiv sumele achitate cu titlu de impozit pe venit atât de contribuabilii mici și mijlocii, cât și de contribuabilii mari”, potrivit AMR.

Între solicitările AMR este și constituirea, începând cu anul 2020, a unui Fond de creditare nerambursabilă pentru unitățile administrativ-teritoriale, astfel încât să poată fi asigurată contribuția proprie a acestora la proiectele finațate din fonduri externe nerambursabile.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata