ANAF: Procedura de emitere a deciziilor privind obligaţiile de plată accesorii, somaţii şi titluri executorii

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a aprobat, prin Ordinul nr. 2289/2010, procedura privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita.

Ordinul 2289/2010 a fost publicat in Monitorul oficial, Partea I. nr. 573 din 12 august 2010.

Potrivit ordinului, creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei, se scad din evidentele fiscale in primele 7 zile ale anului urmator, publică Avocatnet.ro.

Creantele fiscale restante ale unui debitor reprezinta suma totala a obligatiilor fiscale datorate si neachitate de catre acesta.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea prevederile ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, nepublicat, pentru aprobarea Procedurii privind emiterea semestriala prin aplicatia informatica a Sistemului de administrare a creantelor fiscale a somatiei si a titlului executoriu in cazul in care valoarea obligatiilor fiscale scadente ale debitorului, persoana fizica/persoana juridica/alta entitate fara personalitate juridica, nu depaseste 100 lei, respectiv 500 lei, precum si comunicarea acestora.

Procedura pentru obligatiile de plata accesorii

Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii se emit, trimestrial, pentru toti debitorii, cu exceptia celor care inregistreaza obligatii fiscale care fac obiectul inlesnirilor la plata

Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati de intarziere se emit o singura data, trimestrial, pentru obligatiile fiscale principale care au implinit 90 de zile de la scadenta, cu exceptia situatiei in care acestea au fost stinse partial sau total, dupa caz.

Prin exceptie, in vederea emiterii deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii, organul fiscal competent va evalua, trimestrial, obligatiile fiscale accesorii ale unui contribuabil persoana juridica, iar in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere) nu depaseste o anumita limita, emiterea deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii se realizeaza in mod diferit, de la caz la caz.

Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii se poate emite si comunica debitorului ori de cate ori acesta solicita achitarea obligatiilor fiscale accesorii, cu conditia ca decizia sa fie confirmata de primire, iar datele din confirmarea de primire sa fie introduse in sistemul informatic, precum si atunci cand seconstata pericolul prescrierii dreptului de a stabili obligatii fiscale.

Procedura pentru somatii si titluri executorii

În vederea emiterii somatiei si titlului executoriu, organul fiscal competent va evalua, lunar, obligatiile fiscale neachitate de catre debitori.
1.in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale neachitate nu depaseste 1.500 lei, somatia si titlul executoriu pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil se emit prin aplicatiile informatice, dupa 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost inregistrate obligatii fiscale restante.
2. in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale neachitate nu depaseste 1.000 lei, somatia si titlul executoriu pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu se emit potrivit dispozitiilor pct. 1.
3. in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale neachitate nu depaseste 500 lei, somatia si titlul executoriu pentru celelalte categorii de debitori se emit potrivit dispozitiilor pct. 1.
4. in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale neachitate nu depaseste 100 lei, somatia si titlul executoriu pentru debitorul
persoana fizica se emit potrivit dispozitiilor pct. 1.
5. Prin exceptie de la prevederile pct. 1—4, somatia si titlul executoriu se emit si se comunica debitorului ori de cate ori se constata pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silita.

Citiţi: Procedura pentru somatii si titluri executorii – publicată integral

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata