ANI despre Iohannis: Trebuie să îşi dea demisia din funcţia de primar înainte de a fi numit ministru

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a transmis Secretariatului General al Guvernului un punct de vedere în care afirmă că deţinerea simultană a calităţii de primar şi a celei de membru al Guvernului generează o stare de incompatibilitate.

Guvernul a transmis luni ANI o adresă cu privire la situaţia în care se află primarul din Sibiu, Klaus Iohannis, propus pentru pentru funcţiile de ministru de Interne şi vicepremier.

ANI susţine că Iohannis trebuie să îşi dea demisia din funcţia de primar înainte de a fi numit membru al Guvernului.

Agenţia arată că incompatibilităţile privind aleşii locali sunt reglementate de dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

Astfel, art. 87 din această lege stipulează: „(1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu: j) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată acestora; Referitor la mandatul de ales local (primar), acestuia îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr 215/2001, precum şi dispoziţiile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali”.

În conformitate cu dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, există un singur temei de suspendare a mandatului de primar, menţionat în art. 71: „(1) Mandatul primarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului”.

Incompatibilităţile privind membrii Guvernului sunt reglementate de dispoziţiile art. 84 din Legea nr. 161/2003, după cum urmează: „(1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu: a) orice altă funcţie publică de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator ori a altor situaţii prevăzute de Constituţie”.

„Având în vedere dispoziţiile legale citate, opinăm că deţinerea simultană a calităţii de primar şi a celei de membru al Guvernului generează o stare de incompatibilitate”, este concluzia ANI.

În ceea ce priveşte termenul în care persoana aflată în situaţia de mai sus are obligaţia de a renunţa la starea de incompatibilitate, ANI invocă art. 86 din legea nr. 161/2003: „(1) Persoana care exercită una dintre funcţiile publice de autoritate prevăzute la art. 84 şi 85 este obligată, la data depunerii jurământului sau, după caz, la data numirii în funcţie, să declare că nu se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege”.

„În legătură cu orice modificare a mandatului de primar, aceasta trebuie făcută prin raportare expresă la dispoziţiile legale aplicabile. Or, în cele două acte normative mai sus-menţionate nu se regăseşte temeiul de drept care să permită suspendarea mandatului de primar la iniţiativa acestuia”, mai spune ANI.

„În eventualitatea numirii unei persoane care ocupă funcţia de ales local în funcţia de membru al Guvernului, încetarea din funcţia de ales local trebuie să fie efectivă, prin demisia acestuia, înainte de numirea în funcţia de demnitate publică, pentru a nu intra în stare de incompatibilitate”, precizează ANI. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata