ANUNŢ privind selecţia membrilor în Consiliul de Administraţie al SC Serv Com Al Bun SRL

Primaria Alexandru cel Bun, Judetul Neamt, in calitate  de Autoritate Publica Tutelară si unic actionar, organizează procedura de  selecție a dosarelor candidaţilor pentru posturile de membri în Consiliul de Administraţie al SC Serv Com Al Bun, Comuna Alexandru cel Bun, Judetul Neamt, avand ca obiect de activitate buna gospodarire a activitatilor comunei, salubrizare, constructii de drumuri si alte lucrari si servicii,

Candidatii trebuie sa indeplineasca atat conditiile si criteriile generale de evaluare cat si pe cele specifice.

 

 1. CONDITII  SI CRITERII  DE EVALUARE  GENERALE:

a. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene

b. Cunoaste limba romana scris si vorbit;

c. Are capacitate deplina de exercitiu;

d.  Are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de documente medicale;

e .   Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea 656/2002 pentru prevenire si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

f.   Sa nu exercite concomitent mai mult de 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei.

 

2. CONDITII SI CRITERII SPECIFICE :

 2.1 Pentru un post de membru in consiliul de administratie:

a. studii economice de lunga durata cu diploma de licenta.

b. experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit  sau financiar de cel putin 5 ani.

c. experienta (minim 3 ani) in activitatea de administrare /management a unei intreprinderi publice profitabile sau a/al unei societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii comerciale.

2.2 Pentru celelalte posturi de membru in consiliul de administratie, altele decat cele de la punctul 1

a. studii economice de lunga durata cu diploma de licenta.

b. experienta (minim 3 ani) in activitatea de administrare /management a unei intreprinderi publice profitabile sau a/al unei societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii comerciale.

– Nu pot fi selectaţi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul primariei Alexandru cel Bun  ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

– Candidaţii să nu facă parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale regiilor autonome sau ale societăţilor comerciale.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturilor se gasesc  pe sit-ul Primariei Alexandru cel bun, www.pacb.ro.

Candidaturile se vor depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in plic inchis si sigilat la registratura Primariei Alexandru cel Bun. Pe plic se va mentiona:

Candidatura pentru functia de membru in consiliul de administratie al SC Serv Com Al Bun SRL”, precum si numele si prenumele candidatului in clar.    

Pentru relatii suplimentare la tel. 0745810416, fax-0233223152, e-mail  [email protected]

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata