APIA: Cererea pentru acordarea ajutorului la motorină poate fi depusă şi în perioada 9 august – 10 septembrie

Fermierii care nu au depus cererea de acord prealabil pentru acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în prima etapă, respectiv până la 28 iunie, mai pot face acest lucru, în perioada 9 august – 10 septembrie 2010, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Solicitanţii care depun cererea de acord în perioada 9 august – 10 septembrie 2010 pot beneficia de acciza redusă pentru motorina achiziţionată şi utilizată în agricultură în trimestrele trei şi patru ale anului 2010.

Potrivit Ordinului MADR nr. 177/2010, cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare se depune pentru anul următor, în luna decembrie a anului în curs, dar prin excepţie, pentru anul 2010, cererea se depune o singură dată, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 408/2010 sau în intervalul 9 august – 10 septembrie 2010 inclusiv.

După obţinerea acordului prealabil, emis de către APIA în limita plafonului prevăzut de HG 408/2010, beneficiarii trebuie să depună la Centrele Judeţene ale APIA o cerere trimestrială pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză. Cererea se depune până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea şi este însoţită de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul 126/2010.

Potrivit APIA, beneficiarii ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură pot fi producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit  OUG nr. 44/2008 şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole.

De asemenea, mai pot beneficia de acest ajutor organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare – dezvoltare din domeniul agricol, întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activitate în domeniul producţiei primare agricole şi organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare.

Potrivit HG 408/2010, pentru motorina utilizată la efectuarea lucărilor mecanice în agricultură s-a stabilt o acciză redusă de 21 euro/1000 litri, faţă de rata cuprinsă între 293,215 euro/mia de litri în 2010 şi 309/euro/mia de litri în 2012. Diferenţa dintre acciza standard şi cea redusă se acordă ca ajutor de stat sub forma de rambursare.

Ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare se aplică pentru o cantitate totală anuală de motorină de maximum 700,646 milioane litri. Această cantitate se repartizează între diferite ramuri de producţie primară, în funcţie de consumul mediu pe hectar pentru fiecare activitate.

Bugetul total prevăzut pentru cei trei ani de aplicarea a schemei de ajutor este de 3,050 miliarde lei (circa 735,1 milioane euro).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata