Bacalaureat 2010: Proba de evaluare a competenţelor digitale va începe luni (19 aprilie 2010)

Proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul primei sesiuni a examenului naţional de bacalaureat va începe luni, 19 aprilie, şi se va încheia în 29 aprilie, potrivit calendarului de desfăşurarea a examenului de bacalaureat.

Pentru susţinerea ei s-au înscris 212.088 elevi, repartizaţi în 1.411 centre de examen. Pe zile, a fost stabilit următorul desfăşurător: 19 aprilie – 47.619 candidaţi, 20 aprilie – 46.072 candidaţi, 21 aprilie – 40.457 candidaţi, 22 aprilie – 30.876 candidaţi, 23 aprilie – 20.593 candidaţi, 26 aprilie – 12.380 candidaţi, 27 aprilie – 7.693 candidaţi, 28 aprilie – 4.272 candidaţi şi 29 aprilie – 2.207 candidaţi. Până la data de 14 aprilie, 114 elevi au solicitat recunoaşterea/echivalarea probei, întrucât deţin un certificat de competenţă digitală ECDL, în conformitate cu normele stabilite de MECTS.

Proba D se desfăşoară în laboratoarele de informatică din unităţile de învăţământ liceal şi presupune două etape, ce cumulează maximum 90 de minute ca timp de lucru: rezolvarea unor sarcini de lucru referitoare la domeniul: „Mijloace moderne de comunicare. Reţeaua Internet” care va avea o durată de regulă de 15 minute, dar nu poate depăşi 30 minute şi rezolvarea unor sarcini de lucru din celelalte domenii de competenţă prevăzute în programa de bacalaureat, căreia i se alocă restul timpului rămas până la cele 90 de minute cât are proba, cumulat.

Candidaţii vor avea de rezolvat un număr de aproximativ 16-17 de itemi, ce vizează competenţe din următoarele domenii: „Concepte de bază privind sistemele de calcul”, „Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor/sisteme de operare”, „Procesoare de texte”, „Procesoare de calcul tabelar”, „Prezentări”, „Baze de date” şi „Mijloace moderne de comunicare. Reţeaua Internet (HTML)”.

Potrivit MECTS, subiectele, precum şi pachetele de fişiere, vor fi transmise în conformitate cu procedurile elaborate de CNEE privind transferul de subiecte pentru examene şi evaluări. Subiectele pentru proba D, de evaluare a competenţelor digitale, se stabilesc de Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare, potrivit programei de bacalaureat elaborate pe baza programei şcolare a disciplinei „Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor”, studiată în trunchiul comun, la toate filierele, profilurile si specializările, pe parcursul claselor a IX-a şi a X-a de liceu.

Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor digitale, organizată la nivelul unităţii de învăţământ liceal, asigură, înaintea probei de evaluare a competenţelor digitale, pregătirea laboratoarelor de informatică şi a calculatoarelor pentru buna desfăşurare a acesteia. Comisia se va asigura că toate calculatoarele au softul necesar pentru rezolvarea subiectelor, în conformitate cu programa de bacalaureat pentru proba de evaluare a competenţelor digitale, că există conectare la internet pentru fiecare calculator etc.

Totodată, la pregătirea calculatoarelor se va avea în vedere ca, în timpul probei, candidaţii să nu poată comunica între ei prin calculator şi ca toate calculatoarele să aibă aceeaşi informaţie pentru toţi candidaţii. Aceştia sunt repartizaţi în săli, în ordine alfabetică, câte unul la calculator, conform planificării. La finalul probei, candidaţii vor furniza comisiei un folder în care vor memora produsele software obţinute prin rezolvarea subiectelor propuse, precum şi un fişier în care vor nota răspunsuri la eventualele întrebări conţinute în subiecte.

„Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. În funcţie de punctajul obţinut, se va stabili nivelul de competenţă digitală a candidatului, după cum urmează: utilizator începător (0-25 puncte), utilizator de nivel mediu (26-50 puncte), utilizator avansat (51-74 puncte) şi utilizator experimentat (75-100 puncte).
Rezultatele finale se comunică după ultima zi de examen. Un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de bacalaureat”, precizează metodologia în vigoare.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata