Când se depun bilanţurile anuale aferente exerciţiului financiar 2009

Societatile comerciale prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ca au obligatia de a intocmi situatiile financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
Societatile comerciale vor depune situatiile financiare anuale si documentele anexate acestora pentru exercitiul financiar 2009 numai la Oficiul Registrului Comertului (ORC), in conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, coroborate cu prevederile Legii nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991.
Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile (Procesul-verbal al adunarii generale).
De asemenea, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
– politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
– situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
– persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Situatiile financiare anuale trebuie sa fie semnate si stampilate de persoanele in drept (directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie), conform legii.
Termen de depunere
Potrivit prevederilor Legii contabilitatii, termenul pentru intocmirea situatiilor financiare anuale de catre societatile comerciale este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 30 mai 2010.
Societatile comerciale care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la Oficiul Registru Comertului, respectiv 1 martie 2010. Contribuabilii mentionati pot utiliza pentru completarea situatiilor financiare anuale programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice (MFP) care contine formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta pe site: www.mfinante.ro, categoria Legislatie, subcategoria Reglementari contabile.
EXCEPTII
Societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperative si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de organizare, functioneaza pe principiile societatilor comerciale, ce intocmesc situatii financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, vor depune situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2009 la unitatile teritoriale ale M.F.P., respectiv la unitatile fiscale in raza carora sunt arondate.
De asemenea, subunitatile inregistrate in România, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate depun situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2009 la unitatile teritoriale ale M.F.P.,respectiv la unitatile fiscale in raza carora sunt arondate.
Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice de catre societatile/companiile nationale, regiile autonome si institutele nationale de cercetare-dezvoltare de 30 mai 2010.
Societatile cooperative si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de organizare, functioneaza pe principiile societatilor comerciale vor depune situatiile financiare anuale la unitatile teritoriale ale M.F.P. 30 aprilie 2010. Asociatiile, fundatiile sau alte organizatii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizatiile sindicale, cultele religioase, precum si altele asemenea infiintate in baza unor legi speciale  intocmesc situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2009 in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 1.969/2007 si le depun la unitatile teritoriale ale M.F.P., pana la 30 aprilie 2010.
Persoanele juridice, cu exceptia societatilor comerciale, care nu au desfasurat activitate de la infiintare pâna la sfârsitul exercitiului financiar, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie in acest sens, pe propria raspundere, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, adica pana la 1 martie 2010 la unitatile teritoriale ale M.F.P., respectiv la unitatile fiscale in raza carora sunt arondate.

Societatile comerciale prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ca au obligatia de a intocmi situatiile financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

.

Societatile comerciale vor depune situatiile financiare anuale si documentele anexate acestora pentru exercitiul financiar 2009 numai la Oficiul Registrului Comertului (ORC), in conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, coroborate cu prevederile Legii nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile (Procesul-verbal al adunarii generale).

De asemenea, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

– politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

– situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

– persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Situatiile financiare anuale trebuie sa fie semnate si stampilate de persoanele in drept (directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie), conform legii.

Termen de depunere

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii, termenul pentru intocmirea situatiilor financiare anuale de catre societatile comerciale este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 30 mai 2010.

Societatile comerciale care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, aveau obligatia de a depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la Oficiul Registru Comertului, respectiv 1 martie 2010.

Contribuabilii mentionati pot utiliza pentru completarea situatiilor financiare anuale programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice (MFP) care contine formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta pe site: www.mfinante.ro, categoria Legislatie, subcategoria Reglementari contabile.

EXCEPTII

Societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperative si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de organizare, functioneaza pe principiile societatilor comerciale, ce intocmesc situatii financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, vor depune situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2009 la unitatile teritoriale ale M.F.P., respectiv la unitatile fiscale in raza carora sunt arondate.

De asemenea, subunitatile inregistrate in România, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate depun situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2009 la unitatile teritoriale ale M.F.P.,respectiv la unitatile fiscale in raza carora sunt arondate.

Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice de catre societatile/companiile nationale, regiile autonome si institutele nationale de cercetare-dezvoltare de 30 mai 2010.

Societatile cooperative si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de organizare, functioneaza pe principiile societatilor comerciale vor depune situatiile financiare anuale la unitatile teritoriale ale M.F.P. 30 aprilie 2010.

Asociatiile, fundatiile sau alte organizatii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizatiile sindicale, cultele religioase, precum si altele asemenea infiintate in baza unor legi speciale  intocmesc situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2009 in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 1.969/2007 si le depun la unitatile teritoriale ale M.F.P., pana la 30 aprilie 2010.

Persoanele juridice, cu exceptia societatilor comerciale, care nu au desfasurat activitate de la infiintare pâna la sfârsitul exercitiului financiar, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, aveau obligatia de a depune o declaratie in acest sens, pe propria raspundere, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, adica pana la 1 martie 2010 la unitatile teritoriale ale M.F.P., respectiv la unitatile fiscale in raza carora sunt arondate.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata