CE aprobă şase proiecte pentru România în cadrul programului LIFE+, cu o cofinanţare UE de 4,9 milioane de euro

Comisia Europeană a aprobat miercuri, 30 aprilie, finanţarea a şase proiecte pentru România cu 4,9 milioane de euro în cadrul programului LIFE+, fondul pentru mediu al UE, informează un comunicat al CE. În total s-a aprobat finanţarea a 225 de noi proiecte din toate statele membre, cu 282,6 milioane de euro.

Primul dintre aceste proiecte, cu o cofinanţare de 0,5 milioane de euro, este al Primăriei Bucureşti şi a fost aprobat în cadrul componentei „Politică şi guvernanţă în materie de mediu” a programului LIFE+. Obiectivul principal al proiectului este demonstrarea unor metode specifice pentru coagularea particulelor de praf în zonele urbane prin intermediul unor agenţi de coagulare a prafului, reducând particulele în suspensie (PM10).

Proiectul pilot va fi desfăşurat în întreg Bucureştiul, unde pe bulevardele şi străzile cu trafic intens vor fi împrăştiaţi agenţi diferiţi, unul pe bază de acetat de magneziu şi de calciu, altul pe baza unei soluţii realizate exclusiv din compuşi naturali. Proiectul va sprijini confirmarea unor variabile — precum rezistenţa la îngheţ-dezgheţ, datele privind traficul — şi parametrilor optimi pentru determinarea agentului de coagulare a prafului cel mai potrivit pentru Bucureşti.

Alte patru proiecte vor beneficia de o alocare totală de 4,1 milioane de euro, în cadrul componentei LFE+ „Natură şi biodiversitate”. Primul dintre acestea este „Wolflife”, derulat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, care are ca obiectiv global menţinerea unei populaţii viabile de lupi în Munţii Carpaţi. Zona vizată de proiect constă în partea centrală şi de sud a Carpaţilor Orientali, care cuprinde 18 situri din reţeaua Natura 2000 în care lupii sunt protejaţi. Datele obţinute în cursul proiectului vor constitui punctul de plecare pentru elaborarea unui plan de acţiune eficace pentru menţinerea unei populaţii viabile de lupi, menţionează CE în prezentarea proiectului.

Un alt proiect este „LIFE+ReHabHu”, al Agenţiei de Protecţie a Mediului Hunedoara, care îşi propune restabilirea unui statut de conservare favorabil pentru noi tipuri de habitat natural din Munţii Poiana Ruscă, respectiv pădurile de fag, de stejar-carpen şi de Tilio-Acerion. Aceste habitate s-au degradat în principal din cauza exploatării la scară mare a resurselor minerale.

Proiectul „Life for Bear”, al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti, vizează protejarea întregii populaţii de urşi din regiunea carpatică din România, care reprezintă aproximativ 35% din numărul total al urşilor bruni din Europa. Aria vizată de proiect cuprinde aproximativ 30% din suprafaţa totală a României, iar obiectivele sale principale sunt actualizarea planului de gestionare a populaţiei de urşi bruni, consolidarea statutului de conservare a speciilor şi desfăşurarea unor activităţi specifice pentru a reduce incidentele implicând oameni şi urşi.

Un alt proiect este aprobat este derulat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş şi vizează conservarea habitatului de tip „peşteri care nu sunt deschise publicului” din parcul naţional situat în vestul României, precum şi protejarea faunei care trăieşte în acest habitat. În primul rând, se are în vedere reabilitarea a 110 peşteri închise publicului care în prezent se află într-o stare de degradare şi sunt poluate, conservarea a 14 specii de liliac şi elaborarea de bune practici pentru gestionarea habitatului în cauză.

Nu în ultimul rând, în dimensiunea „Informare şi comunicare” a LIFE+ a fost aprobat un proiect al Asociaţiei ECOTIC care îşi propune să sensibilizeze opinia publică privind chestiunile de mediu legate de fabricarea şi utilizarea echipamentelor electrice şi electronice, precum şi de gestionarea deşeurilor rezultate. De asemenea, proiectul cu o finanţare europeană de 0,4 milioane de euro, vizează promovarea energiei verzi, punând un accent special pe gospodăriile şi elevii din România.

„Cele mai recente proiecte transmise vor reprezenta o contribuţie esenţială la menţinerea, conservarea şi consolidarea capitalului natural al Europei şi vor sprijini totodată o creştere durabilă graţie investiţiilor într-o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al resurselor. Succesul larg recunoscut al programului LIFE+ şi al proiectelor sale a dus recent la adoptarea unui nou Regulament LIFE pentru mediu şi politici climatice pentru perioada 2014-2020, care va beneficia de un buget majorat’, a declarat comisarul european pentru mediu, Janez Potocnik, citat într-un comunicat al CE. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata