CEC Bank a lansat Creditul Rabla Agricol

18

CEC Bank a lansat Creditul Rabla Agricol, destinat achiziţionării de tractoare şi maşini agricole autopropulsate noi.

Finanţarea programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate se realizează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca aceasta să depăşească 50 la sută din preţul de achiziţie a tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi pentru persoana fizică şi 40 la sută din preţul de achiziţie, fără TVA, al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi pentru persoana juridică.

Prin creditul Rabla Agricol, CEC Bank finanţează diferenţa dintre preţul de comercializare stabilit de producătorul validat şi prima de casare.

Categoriile de clienţi care pot accesa acest credit suntŞ

  • persoane fizice,
  • persoane fizice autorizate (PFA),
  • producători agricoli individuali (PAI),
  • întreprinderile individuale şi familiale (II, IF),
  • unităţi administrativ-teritoriale legal înfiinţate şi delimitate, administrate conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
  • unităţi de învăţământ de stat sau private înfiinţate şi organizate în baza Legii învăţămâtului nr. 84/1995,
  • instituţii publice, centrale sau locale,
  • organizaţii neguvernamentale.

Creditul Rabla Agricol se acordă în lei, pe o perioadă de maximum 72 luni. Banca nu solicită contribuţie proprie din partea clientului. Rambursarea creditelor este flexibilă, adaptată caracterului sezonier al activităţii clienţilor şi a perioadelor de încasare. Nu se va percepe comision de rambursare anticipată a creditului.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata