Cele 12 puncte ale programului președintelui Klaus Iohannis, „Împreună pentru România Normală”

Programul prezidențiabilului Klaus Iohannis, stabilește liniile directoare ale parteneriatului președinte-guvernare PNL, în domenii precum justiția, educația, economia, sistemul sanitar și relațiile diplomatice ale României. Șeful statului face apel la un Acord Politic pentru România Normală.

„Programul Prezidențial este un document strategic care oferă răspunsuri la întrebări esenţiale, precum ce ne definește ca națiune, cu ce ne identificăm în lume și în Europa, care sunt obiectivele naționale prioritare și ce avem de făcut pentru a le atinge. Principiile acestui Program dau liniile directoare ale guvernării PNL. Parteneriatul Președinte – Partidul Național Liberal este nucleul care va cataliza toate energiile, astfel încât România să devină un stat funcțional, cu instituții eficiente, în slujba cetățeanului!”, se arată în mesajul tematic privind programul „Împreună pentru România Normală”, potrivit unui comunicat de presă al PNL.

Principalele direcții ale programului prezidențial

1. Statul în slujba cetățeanului

„Prin tot ceea ce face, prin instituțiile sale, statul trebuie să fie în slujba cetățeanului, nu invers. Aceasta este România normală! Românii nu își mai doresc un stat rigid, închistat în propriile mecanisme de funcționare greoaie. Românii vor eliminarea birocrației excesive. Coordonatele pe care vrem să clădim România normală sunt demnitatea, libertatea individuală, egalitatea în fața legii, cinstea, încrederea, toleranța. Un amplu proces de audit al instituţiilor din sfera administraţiei publice este indispensabil pentru reconstrucţia credibilităţii și modernizarea instituţiilor publice”, precizează documentul emis de Klaus Iohannis.

Documentul specifică nevoia de înființare a unui corp de audit, o structură interdisciplinară autonomă va coordona întreg procesul de audit, cât și evaluarea politicilor publice. Măsurile concrete, care vor rezulta în urma procesului de audit vor duce la creșterea calităţii serviciilor publice, cât și la îmbunătăţirea eficienţei aparatului administrativ.

Cetăţeanul trebuie să fie beneficiarul politicilor statului. Reașezarea administraţiei publice pe fundamente corecte trebuie să plece de la o viziune coerentă și concretă. Instituirea unui sistem bazat pe merite și performanţă constituie condiţia esenţială pentru ca administraţia să performeze.

Funcţia publică are nevoie să își recapete demnitatea . Administraţia publică trebuie reașezată pe o serie de valori fundamentale – transparenţă, integritate, echitate, profesionalism, eficienţă și, cel mai important, prevalenţa interesului public. Este necesară reconectarea administraţiei publice cu cetăţenii, prin promovarea unui dialog deschis și onest.

2. Justiție – Fără compromisuri privind independenţa justiţiei și domnia legii

„Lupta împotriva corupţiei trebuie să continue. Susținem independența justiției, promovăm profesionalismul, corectitudinea și integritatea funcției publice. Revizuirea legilor din domeniul justiţiei este obligatorie pentru a se elimina intervenţiile nocive din ultimii trei ani. Simplificarea legislației. Legi mai simple și mai clare reprezintă esența unui stat de drept puternic. Modificările frecvente, mai ales în domenii cheie precum cele ale justiţiei, fiscalităţii, educaţiei sau administraţiei centrale și locale, nu fac decât să creeze un permanent climat de instabilitate”, potrivit sursei citate.

Mesajul mai subliniează nevoia unui cadru legislativ, revizuit, predictibil pentru cetățeni și „suplă”.

„Actuala legislaţie a României trebuie supusă unui amplu proces de revizuire sub aspectul calităţii sale, în vederea simplificării și creării unui cadru legislativ predictibil pentru cetăţeni, mediul privat, instituţii, inclusiv pentru decidenţii politici. Legislaţia în România trebuie să fie suplă, ușor de înţeles și corect aplicată”, mai arată sursa menționată.

3. Educație – România educată este proiectul unei noi generaţii de cetăţeni implicaţi

România normală înseamnă România educată, cu un sistem de învăţământ echitabil și de calitate, centrat pe câteva principii: Accesul fiecărui copil la o educaţie de calitate, care să îi ofere premisele unei cariere de succes; diminuarea decalajelor dintre urban și rural, reducerea abandonului școlar; Toate spaţiile educaţionale trebuie să reprezinte medii sigure pentru elevi și profesori. Pentru aceasta, este necesară alocarea de fonduri pentru atingerea standardelor igienico-sanitare și de siguranţă la incendiu. Extinderea accesului la educaţia timpurie, inclusiv în comunităţile dezavantajate, precum construirea de creșe și grădiniţe suficiente, cu spaţii sigure și dotări adecvate. Alocarea de resurse suficiente pentru educaţie, atât pentru școli, cât și pentru salariile cadrelor didactice.

4. Sănătate – pacientul în centrul sistemului de sănătate

În această privință, programul prezidențial propune consolidarea sistemului sanitar, măsuri de stopare a exodului medicilor, precum și introducerea asigurărilor private de sănătate, arată comunicatul de presă.

Concret, se impun:
-consolidarea medicinei primare și ambulatorii;
-asigurarea sustenabilităţii sistemului de medicină de urgenţă;
-adaptarea serviciilor medicale şi a pregătirii profesioniştilor în conformitate cu trendul demografic şi epidemiologic, prin prioritizarea medicinei persoanelor vârstnice şi a noilor provocări în materie de sănătate publică.
-oprirea exodului medicilor;
-prevenția și educația pentru sănătate.
-creșterea finanţării și controlul cheltuirii banului public
-asigurările private de sănătate reprezintă o sursă de finanţare care trebuie valorificată.

5.Solidaritate socială

„După ani de guvernare social-democrată, România e prima la sărăcie și ultima la ocrotirea persoanelor vulnerabile. Soluții pentru a stopa această situație de netolerat: Dezvoltare economică pe baze corecte care să ducă la o viață mai bună pentru oameni; Stimularea natalității; Sistem de pensii viabil pe termen lung; Integrarea socio-economică a persoanelor din comunități sărace”, precizează textul programului.

6. Mediu

De asemenea, programul președintelui Iohannis stabilește prioritățile în privința strategiei de mediu, printre care reducerea poluării și stoparea defrișărilor.

Priorități:
-Strategii clare, legislaţie coerentă, administrarea responsabilă a resurselor naturale;
-Stoparea defrișărilor ilegale;
-Implementarea legislaţiei de mediu a Uniunii Europene;
-Reducerea emisiilor de carbon.

7. Sport

„Susţinem sportul și încurajăm viaţa activă prin promovarea activităților sportive, combaterea efectelor sedentarismului, reducerea abandonului școlar, creșterea numărului de tineri care optează pentru sportul de performanţă. Sportul românesc are mare nevoie de politici publice mai bine ţintite, de resurse și infrastructură modernă și accesibilă și mai ales de implicare la toate nivelurile de organizare administrativă și socială”, mai specifică textul programului.

8.Economie

Programul prezidențial promovează sustenabilitatea finanțelor publice, eficientizarea ANAF, creșterea veniturilor fiscale, precum și recuperarea prejudiciilor din evaziune fiscală și corupție.

Priorități:

-Asigurarea stabilității și sustenabilității finanţelor publice, proiecte de buget fezabile, nu bazate pe cifre false cum le-a făcut PSD, eficientizarea ANAF în colectarea veniturilor, consolidarea finanţelor publice necesită creșterea veniturilor fiscale către 30-31% pondere în PIB și recuperarea prejudiciilor din diferite forme de evaziune fiscală sau corupție.

De asemenea, potrivit acestui punct, este necesară reluarea cu consecvenţă a reformelor structurale, indispensabile pentru creșterea potenţialului economiei noastre: revenirea la criterii de eficienţă în guvernanţa corporativă, regândirea sistemelor administrative din perspectiva utilităţii sociale, dezvoltarea infrastructurilor fizice ale industriilor de reţea, eficienţa și securitatea energetică și diversificarea finanţării economiei prin piaţa de capital.

Totodată, consolidarea sectorului privat, constituie un alt aspect important în programul președintelui Iohannis, mediul privat fiind considerat „coloana vertebrală a oricărei economii de piață”

„România normală este România competitivă prin remedierea decalajelor prin strategii și politici inteligente. Susținem domeniile în care România are avantaje majore față de alte state:
Industria auto este vârful de lance al al competitivităţii industriale; trebuie sprijinită prin măsuri ferme de dezvoltare a infrastructurii rutiere și feroviare, precum și prin interconectarea învăţământului superior, a cercetării-dezvoltării cu sectorul auto și IT&C”, mai arată în program.

Digitalizarea este o altă prioritate în domeniul economiei, dorindu-se stimularea iniţiativelor antreprenoriale și a startup-urilor în domeniul IT&C, dezvoltarea serviciilor de e-government; creșterea gradului de accesibilitate la internet. În sectorul energetic se promovează creșterea relevanței pe piața energetică regională; încurajarea companiilor românești să își optimizeze portofoliului la nivel de regiune, nu doar pe plan local; reglementatori independenţi pentru asigurarea transparenţei și a sustenabilităţii.

Agricultura are nevoie de o abordare strategică, mica exploataţie agricolă să devină eficientă; acces la fonduri europene; tehnologizare, sprijinirea marilor fermieri pentru a rămâne conectaţi la pieţele naţionale și regionale.

Turismul trebuie transformat în vector veritabil de dezvoltare economică și bunăstare socială. România viitorului se construiește prin tehnologie, conectivitate și mobilitate.

Priorități:

-Infrastructura de transport rutier este principala provocare, dar trebuie dezvoltată și infrastructura feroviară, maritimă sau aeriană.

-Integrarea efectivă a României în Spațiul Unic de Transport European.

-Investițiile în inovare sunt esențiale pentru modernizarea României.

-Modernizarea relației stat – cetățean prin digitalizare și eliminarea birocrației excesive.

-Finalizarea și valorificarea Proiectului BRUA.

-Deschiderea unui nou coridor de transport al gazului din regiunea caspică, în special din Azerbaidjan, ca punct de intrare pentru gazul importat pe piaţa UE și rută de aprovizionare suplimentară pentru interconexiunea BRUA.

9. România europeană – sporim beneficiile integrării europene!

În ceea ce privește relația cu Uniunea Europeană, președintele punctează prioritățile României, printre care aderarea la Euro și la Spațiul Schengen, creșterea rolului României în procesul decizional la nivel euroepan, precum și absorbția fondurilor europene.

-Aderarea la Zona Euro, cât mai curând posibil, este un obiectiv naţional fundamental și un pas esenţial, atât pentru consolidarea economică a ţării, cât și pentru întărirea rolului României la nivelul european.

-Aderarea rapidă a României la Spaţiul Schengen este un alt obiectiv esenţial. care va contribui la consolidarea securităţii pentru întregul spaţiu de liberă circulaţie din Uniune.

-Creșterea importanţei și a rolului României în procesul decizional la nivel european înseamnă aprofundarea integrării europene în beneficiul cetățenilor.

-Creșterea ratei de absorbție și utilizarea eficientă a fondurile UE astfel încât România şi cetăţenii săi să poată beneficia pe deplin de avantajele statutului de stat membru UE.

Ptrivit programului, România va susţine continuarea politicii de extindere, una dintre politicile de succes ale Uniunii.

10. Aspectele principale ale programului de politică externă- România puternică prin promovarea parteneriatelor durabile

Obiectivul fundamental al politicii noastre externe va fi creșterea influenţei pe plan extern și a profilului internaţional al României. Cei trei piloni care stau la baza politicii externe a ţării noastre au fost și rămân întărirea şi extinderea în continuare a Parteneriatului Strategic cu SUA, creşterea rolului şi efortului României în UE, respectiv în NATO.

-Creșterea prezenţei militare americane în România, ca garanţie de securitate complementară NATO.

-Întărirea rolului şi capabilităţilor Alianţei în domeniul apărării colective şi descurajării ameninţărilor venite dinspre Est.

-Întărirea parteneriatului NATO–UE deoarece securitatea UE, în sens larg, depinde de cea a SUA și reciproc, formând o comunitate unică de securitate transatlantică.

-Dezvoltarea și adâncirea Parteneriatului Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, pe baza comunităţii unice de limbă, identitate, istorie și cultură.

-Sprijinirea parcursului european al Chișinăului, prin consolidarea instituţiilor democratice, proiecte bilaterale de interconectare strategică și alte măsuri cu beneficii directe pentru cetăţenii Republicii Moldova.

11. Politica de securitate naţională și de apărare a ţării

„Politicile publice din domeniul securităţii naţionale trebuie concepute și implementate având ca beneficiar final cetăţeanul, care trebuie să ştie şi să simtă că este protejat şi apărat în ţara lui. Existenţa unui dialog pe teme esenţiale care vizează deopotrivă societatea, statul și cetăţeanul, este o dovadă de netăgăduit a normalităţii”, precizează mesajul tematic al programului prezidențial.

Creșterea credibilității României, consitutie o altă linie urmată de programul președintelui Iohannis.

„Avem nevoie de continuitate în raporturile cu aliaţii și partenerii noștri externi, de continuitate în ceea ce privește angajamentele asumate de către România. Predictibilitatea în acţiuni ne consolidează statutul de ţară credibilă și reprezintă o resursă de încredere într-o regiune deosebit de complicată. Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2025 va orienta și direcționa activitatea tuturor instituţiilor publice cu atribuţii și responsabilităţi în domeniul securităţii și apărării ţării”, se mai notează în document.

12. Acord Politic Național pentru România Normală

Candidatul la alegerile prezidențiale Klaus Iohannis face apel la un Acord Politic Național pentru „România Normală”, în sensul colaborării forțelor politice pro-democratice și pro-euroatlantice.

„După aproape 3 ani marcaţi de criza statului de drept în care PSD a aruncat România, după o guvernare care a eșuat în dimensiunile sale esenţiale — economice, sociale, politice și instituţionale, proiectul pe care Președintele Iohannis îl propune românilor este să construim împreună România normală. România are nevoie astăzi de garanţii privind stabilitatea și predictibilitatea, de o bună colaborare a forţelor politice pro-democratice și pro-euroatlantice”, mai precizează documentul.

Totodată, acordul politic naţional pentru România normală, este un document programatic, care poate deveni baza unei guvernări competente și eficiente, în beneficiul cetăţenilor. Președintele României, în baza milioanelor de voturi acordate de către cetăţeni, are toată legitimitatea de a trasa direcţiile, de a chema alături factorii responsabili, de a identifica oportunităţi, de a mobiliza energii astfel încât obiectivele să poată fi atinse.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata