CNADNR: 1,7 miliarde de lei, necesarul estimat pentru asigurarea condiţiilor minime de viabilitate a drumurilor naţionale

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA (CNADNR) a aprobat Planul de Acțiune pentru anul 2015, necesarul de fonduri estimat pentru asigurarea unor condiții minime de viabilitate a drumurilor naționale fiind de 1,7 miliarde de lei.

Potrivit documentului citat, din această sumă doar 30% poate fi asigurată din resursele proprii ale companiei.

Planul de acțiune al CNADNR SA pentru anul 2015 a fost avizat de către Consiliul de Administrație al Companiei și de către Adunarea Generală a Acționarilor.

„Avem, în sfârșit, elaborat și aprobat acest document foarte important pentru companie. Sunt convins că, pe viitor, vom reuși să respectăm toate măsurile astfel încât să determinăm realizarea scopului Planului de Acțiune: îmbunătățirea calitativă a activităților desfășurate de CNADNR SA pentru proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea, întreținerea și exploatarea autostrăzilor și drumurilor naționale, pentru desfășurarea traficului rutier în condiții de confort și siguranța circulației”, a declarat Narcis Ștefan Neaga, directorul general al CNADNR SA.

Potrivit Legii bugetului de stat, suma prevăzută pentru activitatea de întreținere finanțată din transferuri curente de la bugetul de stat este în valoare de 311,209 milioane lei la care se adaugă venituri proprii în sumă de 203,148 milioane lei, ceea ce reprezintă numai 30,25% din necesar.

„În anul 2015 este necesară execuția lucrărilor de întreținere la cel puțin 1.380 km la partea carosabilă, deși periodicitatea executării acestor lucrări, stabilită potrivit normativului de întreținere și reparare a drumurilor publice, este de 3.000—3.500 de km/an. Din totalul de 4.130 de poduri, viaducte și pasaje, un număr de 63 de structuri (1,6%) au durata de viață depășită și necesită înlocuirea de urgență în 5 ani, cu structuri noi, reprezentând un cost de investiții de circa 48,7 milioane lei/ an. Circa 63% din podurile de pe rețeaua de drumuri naționale au o durată medie de exploatare de 40 ani, iar conform normativelor specifice, durata de funcționare între două reparații capitale este de 30 ani. Pentru execuția lucrărilor de întreținere a podurilor se estimează un necesar de 135 de milioane lei/an care a fost asigurat numai în proporție de 18,31% (același procent ca pentru întreaga activitate de întreținere) prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat”, se arată în document.

CNADNR propune pentru anul 2015 suplimentarea cu 562 de posturi (din care 19% vor fi asigurate prin redistribuirea personalului existent), în condițiile în care, la sfârșitul anului 2014, au fost stabilite 6.035 de posturi bugetate.

Suplimentarea posturilor este determinată de extinderea Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei, redimensionarea activităților de întreținere vară-iarnă, de monitorizare a traficului și de menținere a siguranței circulației pe sectoarele de autostradă aflate în folosință, prin înființarea Centrelor de Intreținere și Coordonare (C.I.C.); organizarea de Agenții de Control și Încasare suplimentare în punctele de trecere a frontierei ca urmare a înființării, prin hotărâre de guvern, a unor noi puncte de trecere a frontierei; reorganizarea unor activități interne care vor aduce valoare adăugată Companiei (înființarea Serviciilor de proiectare la nivel de subunități, înființarea Atelierelor mecanice la nivel de subunități, etc.).

Potrivit documentului CNADNR, la sfârșitul anului trecut, lungimea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi aflată în administrarea CNADNR SA era de 16.360 kilometri, din care 15.665 kilometri drumuri naționale și 695 kilometri autostrăzi. Pe rețeaua de drumuri naționale sunt 4.130 poduri în lungime totală de 212.681 metri și 10 tuneluri rutiere în lungime de 1.967,41 metri.

În urma evaluării stării tehnice a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi, circa 61% are durata de serviciu expirată, pentru care este necesară efectuarea unor lucrări de întreținere periodică și reparații curente în scopul asigurării unei viabilități corespunzătoare.

La sfârșitul anului 2014, conform stării de viabilitate a rețelei de drumuri și autostrăzi din administrare, structura pe tipuri de îmbrăcăminți rutiere se prezintă astfel: îmbrăcăminți modernizate (beton de ciment, beton asfaltic) 93,26%; îmbrăcăminți rutiere ușoare 5,21 %; îmbrăcăminți pietruite 1,40%; îmbrăcăminți din pământ 0,13%. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata