CNVM a modificat Codul BVB

24

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a modificat Codul BVB – operator de piaţă, informează un comunicat remis vineri, 21 mai,   de către Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Modificările aduse Codului BVB prin Decizia CNVM nr. 650/19.05.2010 vizează în principal asigurarea cadrului legal necesar pentru admiterea şi tranzacţionarea în cadrul pieţei reglementate la vedere administrată de BVB a unor noi instrumente financiare, actualizarea prevederilor bursiere referitoare la modalitatea de tranzacţionare a instrumentelor financiare care se tranzacţionează pe baza mecanismului fără prevalidare şi actualizarea prevederilor bursiere referitoare la metoda ‘vânzarea specială la ordin’.

Decizia asigură cadrul legal necesar pentru admiterea şi tranzacţionarea în cadrul pieţei reglementate la vedere administrată de BVB a produselor structurate, precum şi introducerea unui nou tip de participant, Furnizorul de lichiditate, care se angajează să menţină lichiditatea pieţei pentru produsele structurate.

Instrumentele financiare de natura valorilor mobiliare care pot avea la baza o paletă largă de active suport (indice bursier sau valutar, aur, petrol sau orice altă marfă, combinaţii de active şi instrumente financiare etc.) şi care sunt emise în conformitate cu un prospect de emisiune sunt de regulă emise de către o instituţie financiară de natura băncilor de investiţii, în baza unui prospect de emisiune şi sunt adaptate la profilul de risc diferit al investitorilor ca urmare a tipologiei variate a acestor produse şi a activelor suport care stau la baza acestora.

Produsele structurate pot fi de mai multe feluri, respectiv certificate, warrant-uri, precum şi alte tipuri de produse structurate. Cuvintele cheie care definesc avantajele conferite investitorilor sunt următoarele: lichiditate garantată (emitentul produselor structurate acţionează pe piaţa secundară ca furnizor de lichiditate), simplitate (combinaţie de strategii complexe, structuri sau indici într-un singur instrument financiar), transparenţă (investitorii au acces în timp real la preţul de piaţă şi la performanţa înregistrată de către aceste instrumente financiare), investiţie redusă (cu o sumă mai mică de bani se poate obţine o anumită expunere pe un activ suport care stă la baza produsului structurat) şi diversitate (emitentul poate emite produse structurate pentru orice piaţă şi categorie de investitori).

Decizia CNVM mai prevede actualizarea prevederilor bursiere referitoare la modalitatea de tranzacţionare a instrumentelor financiare care se tranzacţionează pe baza mecanismului fără prevalidare, care permite unui

Participant la sistemul de tranzacţionare să tranzacţioneze pe baza mai multor conturi globale şi a contului House, prioritatea de afişare şi de execuţie urmând să fie preţ şi timp, pe baza principiului primul venit-primul servit (FIFO).

Un alt obiectiv al reglementării îl constituie actualizarea prevederilor bursiere referitoare la metoda ‘vânzarea specială la ordin’, respectiv a excepţiilor de la condiţiile aplicate acestei metode. În acest sens, este introdusă opţiunea executării contractelor de garanţie reală mobiliară sau financiară care au ca obiect valori mobiliare admise la tranzacţionare în cadrul BVB şi a reducerii duratei de derulare a operaţiunii de vânzare specială la ordin prin intermediul sistemului BVB la o zi lucrătoare.


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News