Confederația Concordia îi scrie premierului Orban despre prioritățile mediului de afaceri

Confederaţia Concordia îi solicită premierului Ludovic Orban să aibă în vedere o serie de priorităţi ale mediului de afaceri, printre care se află o eventuală strategie naţională pentru ocuparea forţei de muncă, abrogarea taxei pe activele bancare şi revizuirea metodei de calcul al indicelui de referinţă IRCC.

De asemenea, încheierea unui Acord bilateral de transport rutier de marfă cu China, îmbunătăţirea relaţiilor de transport bilateral România-Rusia şi stabilirea unei strategii de dezvoltare a infrastructurii rutiere ar trebui să se afle, de asemenea, pe lista de priorităţi a autorităţilor.

În document, patronatele solicită stabilitate şi predictibilitate în domeniul legislativ şi de reglementare şi respectarea mecanismelor dialogului social.

„Reiterăm, ori de câte ori este cazul, necesitatea asigurării unui cadru legislativ şi de reglementare stabil şi predictibil. Membrii noştri fac investiţii complexe, în cicluri lungi (ex. energie, automotive); acestea sunt descurajate de măsuri fiscale şi de reglementare adoptate intempestiv, lipsite de analize de impact şi fără consultare cu partenerii sociali. Deşi România are nevoie de unele reforme structurale şi politici publice, ne aşteptăm ca acestea să fie elaborate cu seriozitate şi profesionalism, în consultare largă. Adoptarea oricăror măsuri economice şi legislative să fie făcută în urma unor evaluări cuprinzătoare şi vizionare, fără presiunea unor interese conjuncturale, pentru identificarea unor soluţii benefice sau evitarea unor efecte colaterale adverse sau negative ulterioare”, se arată într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului, semnată de Confederaţia Patronală Concordia.

Având în vedere impactul major al legislaţiei UE pentru mediul de afaceri (aproape 70% din legislaţia naţională provine din norme adoptate la nivel european), Concordia solicită o intensificare a dezbaterilor la nivel naţional privind temele discutate la nivelul Uniunii Europene.

De asemenea, acestea atrag atenţia asupra crizei forţei de muncă din România şi afirmă că este necesară dezvoltarea imediată a unui plan de acţiuni multi-direcţional. Totodată, se face referire la iniţierea unor dezbateri despre viitorul muncii, mai ales în contextul necesităţii elaborării unor strategii care expiră în 2020, cum ar fi strategia naţională pentru ocuparea forţei de muncă, strategia educaţiei şi formării profesionale din România, strategia naţională pentru învăţare pe tot parcursul vieţii.

În opinia Confederaţiei Concordia, salariul minim ar trebui stabilit în baza unui mecanism obiectiv, transparent şi predictibil, agreat şi propus de către partenerii sociali.

Totodată, se propune digitalizarea serviciilor publice prin elaborarea unei arhitecturi orientate pe servicii, neutră din punct de vedere tehnologic şi compatibilă cu Cadrul European de Interoperabilitate, şi elaborarea de standarde deschise de interoperabilitate; construirea cloud-ului guvernamental ca platformă de livrare a serviciilor publice digitale; generalizarea serviciilor de plată electronică în ambele sensuri; în contextul digitalizării, legislaţia românească să fie corelată cu cea europeană, inclusiv din perspectiva reglementărilor privitoare la efectele juridice ale semnăturilor electronice – armonizarea cadrului legislativ românesc cu cel european nu poate decât să asigure consumatorilor un acces mai facil la o paletă extrem de largă de servicii prestate de entităţi publice sau private; transpunerea în legislaţia română a Directivei europene privind facturarea electronică; introducerea cărţii digitale de identitate şi a metodelor alternative de identificare la distanţă folosind dispozitivele mobile.

Concordia mai propune susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare prin simplificarea înregistrării contabile a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare-inovare şi eliminarea cerinţelor birocratice artificiale (ex. Registrul experţilor pe domenii de cercetare-dezvoltare), creşterea deducerii suplimentare până la 200%, pentru a păstra competitivitatea cercetării româneşti în raport cu cea din alte state europene care aplică această cotă, programe de finanţare a activităţilor de cercetare-dezvoltare în care decizia de alocare a finanţărilor să fie luată de experţi din mediul de afaceri, rolul statului fiind limitat la eliminarea conflictelor de interese şi asigurarea imparţialităţii în alocarea fondurilor.

Patronatele mai cer neimpozitarea profitului nedistribuit, măsură existentă în alte state europene, care permite firmelor să dispună de rezerve de numerar pentru a valorifica oportunităţile sau pentru a face faţă unor provocări neaşteptate, susţinerea exportului de soluţii IT prin măsuri specifice diferite de cele necesare pentru exportul de mărfuri, prin înfiinţarea unui Consiliu de Expansiune Internaţională cu activitate permanentă şi înverzirea flotei prin măsuri specifice precum stimularea vânzării de vehicule noi, nepoluante.

În domeniul energiei, Concordia atrage atenţia că sunt necesare atât clarificarea definiţiei sărăciei energetice cât şi implementarea unui program cuprinzător care să asigure protecţia consumatorilor vulnerabili, incluzând măsuri de sprijin financiare, non-financiare şi măsuri pentru eficienţă energetică.

Nici domeniul protecţiei consumatorilor nu este uitat, patronatele spunând că promovarea intereselor industriei locale şi ale consumatorilor este necesar să fie făcută eficient şi la nivelul Pieţei Unice, atât prin alinierea legislaţiei la cea europeană, cât şi prin conectarea şi asumarea unui rol activ al României la dezbaterile conceptuale din spaţiul comunitar.

„Sunt necesare eforturi de a actualiza legislaţia privind protecţia consumatorilor, de clarificare a strategiei, cu obiective transparente şi asumate aliniat de toate organismele de supervizare a pieţei, care să stimuleze conformarea comercianţilor. Analizarea impactului concurenţial, atât la nivel local cât şi al pieţei unice europene, al tuturor deciziilor care pot influenţa funcţionarea întregului lanţ operaţional este esenţială pentru dezvoltarea unor practici sustenabile de creştere a colaborării retailerilor cu producătorii români şi prezenţa pe rafturi a cât mai multor produse locale”, se arată în scrisoarea deschisă.

În sectorul financiar-bancar, Concordia susţine că este necesară abrogarea taxei pe activele bancare, care nu satisface nici pe departe obiectivul declarat al acesteia din cauza efectelor în cascadă pe care le va avea asupra întregii economii. Totodată, reprezentanţii mediului de afaceri solicită revizuirea metodei de calcul al indicelui de referinţă IRCC (care a înlocuit ROBOR pentru creditele noi), cel puţin în sensul reducerii decalajului temporal între momentul la care au loc tranzacţiile pe baza cărora se determină IRCC şi perioada pentru care se aplică acesta.

„Considerăm necesară re-analizarea prevederilor Codului fiscal referitoare la impunerea unei limite de 30% pe deductibilitatea cesiunilor de creanţe. O astfel de limitare este de natură să afecteze atât piaţa cesiunilor de creanţe, dar şi piaţa de capital (prin afectarea tranzacţiilor cu titluri de stat), cu consecinţe negative asupra tuturor actorilor implicaţi. Considerăm oportună intensificarea colaborării dintre autorităţile publice şi sectorul bancar pe proiecte de interes (ex.: colectare taxe, accesul electronic la registrele publice, eficientizarea mecanismelor PPP) şi sprijinirea educaţiei financiare pentru toate categoriile de vârstă”, mai spun patronatele.

În sectorul transporturi, patronatele Concordia consideră necesară stabilirea unei strategii de dezvoltare a infrastructurii rutiere pe o perioadă de 5-10 ani, astfel încât orice modificare intervenită la nivelul conducerii guvernului să nu afecteze strategia aprobată deja şi proiectele aflate în derulare. De asemenea, o altă solicitare este să nu se modifice Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), întrucât se vor recrea condiţiile dezechilibrelor grave în piaţa RCA şi tarifele vor creşte accentuat. În plus, se cere desecretizarea scrisorii din iulie 2018 primite de autorităţile române de la Comisia Europeană privind modificarea legislaţiei RCA şi se doreşte o implicare activă a guvernului şi a Ministerului Transporturilor în cadrul trialogului privind Pachetul Mobilitate 1, pentru protejarea intereselor transportatorilor romani şi eliminarea restricţiilor propuse de acest pachet legislativ privind accesul liber la piaţa europeană de transport rutier de marfă (eliminarea întoarcerii obligatorii acasă a camioanelor).

Încheierea unui Acord bilateral de transport rutier de marfă cu China, care să faciliteze transportatorilor români valorificarea oportunităţii economice deosebite legate de aderarea Chinei şi a altor ţări asiatice importante la sistemul TIR, precum şi îmbunătăţirea relaţiilor de transport bilateral România – Rusia, care ar putea fi liberalizat, pe considerentul că România îşi respectă angajamentele UE însă ar trebui să îşi promoveze şi interesele economice naţionale, sunt alte deziderate ale Confederaţiei Concordia.

În plus, patronatele consideră că este necesară rediscutarea Legii Turismului şi reformarea Consiliului Consultativ al Turismului astfel încât acesta să capete consistenţă, să fie constituit din membrii relevanţi ai industriei şi să fie organizat eficient.

„Susţinem reglementarea bacşişului în HORECA. Fondurile europene alocate turismului în exerciţiul 2021-2027 trebuie să reprezinte o prioritate prin care să susţinem investiţiile în turism”, se mai spune în scrisoarea deschisă.

Sursa: agerpres
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata