Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat, în şedinţa din data de 2 august 2017

0

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat, în şedinţa din data de 2 august 2017, procedura privind gestionarea de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) a asiguraților RCA cu risc ridicat, potrivit prevederilor Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

Conform dispozițiilor art. 36, alin. (1) din Legea nr. 132/2017, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România elaborează proceduri pentru gestionarea asigurărilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat.

Astfel, procedura privind gestionarea de către BAAR a asiguraților RCA cu risc ridicat a fost avizată de Adunarea generală a BAAR în data de 26 iulie 2017 şi cuprinde următoarele activități care vor fi derulate de BAAR, potrivit legii:

  • organizarea structurilor BAAR care au atribuții în gestionarea asigurărilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat;
  • modul de determinare și publicare al factorului ,,N”;
  • modalitatea de determinare a tarifului de primă propus de BAAR pentru asigurații cu risc ridicat;
  • modalitatea formulării ofertei de către BAAR, conținând propunerea de tarif de primă RCA;
  • modalitatea de ofertare, acceptarea ofertei și alocarea contractului de asigurare unui asigurător RCA.

Detaliile privind principalele prevederi ale procedurii sunt:

  1. Modul de determinare al factorului N

BAAR va utiliza în calculul factorului N datele anonimizate, puse la dispoziție de către ASF, rezultate din procesul de determinare al tarifului de referință, asigurându-se astfel coerență și consistență între calculul tarifelor de referință și cel privind factorul N. BAAR va utiliza două metode de calcul. Prima va lua în considerare primele de risc rezultate pentru fiecare asigurator RCA și pentru fiecare segment de risc utilizat în raportul privind determinarea tarifului de referință, iar a doua metodă va lua în considerare primele comerciale practicate efectiv de către asigurătorii RCA. Valoarea factorului N va fi valoarea minimă rezultată în urma aplicării celor două metode.

  1. Modul de determinare a primei de asigurare din oferta BAAR

BAAR va determina prima de asigurare pentru asigurații cu risc ridicat prin înmulțirea factorului N cu tariful de referință, la care se aplică sistemul bonus-malus.

  1. Modalitatea de alocare a clienților cu risc ridicat către asigurătorii RCA

BAAR va realiza procesul de alocare a clienților cu risc ridicat în funcție de cotele de piață ale asigurătorilor din anul anterior. Alocarea se realizează prin utilizarea unui algoritm de alocare specific.

Această procedură a fost publicată pe www.baar.ro.

*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News