Constanța, noua locație imobiliară pentru dezvoltatorii de locuințe

Constanţa, alături de Cluj, Timişoara, Iaşi, Sibiu şi Braşov sunt pe lista celor mai mari pieţe rezidenţiale regionale din ultimii doi ani.

Constanţa este următoarea locație a dezvoltatorilor de locuinţe din România după ce oraşe precum Cluj-Na­poca şi Ti­mi­şoa­ra au tre­cut prin eta­pe de ex­pan­siune din punct de vedere al pieţei rezidenţiale.

„Constanţa, din­colo de poten­ţia­lul ridicat turis­tic şi investiţional reprezintă şi un centru economic im­por­tant, în special datorită activităţilor por­tuare“, declară Bogdan Voica, CEO al compa­niei de consultanţă imobiliară Coldwell Banker România.

Tendinţa pe care o subliniază con­sultanţii vine după ce în ultimii ani atenţia a fost pe Cluj-Napoca, Iaşi şi Ti­mi­şoara, unde dez­vol­tarea pieţei de birouri a atras şi ex­pansiunea celei de locuinţe. An­gaja­ţii care au venit în ora­şe pentru a lucra în cadrul com­pa­ni­ilor mari cu sedii în clă­diri de birouri mo­derne s-au orien­tat şi către achi­ziţia sau în­chirierea de lo­cu­inţe, adică o zo­nă de exploatat pen­tru dez­voltatorii imo­biliari.

Constanţa se în­scrie așadar în lista ce­lor mai mari pieţe rezi­denţiale regio­nale din ulti­mii doi ani, alături de oraşe precum Cluj-Napoca, Ti­mişoara, Iaşi, Sibiu şi Braşov. Dacă primele trei oraşe s-au dez­voltat mai ales ca urmare a statu­tului de centre universitare, Constanţa mizează pe po­tenţialul turistic. În Constanţa există totuşi un centru educaţional important, Univer­sitatea Ovidius.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata