Contact Unic electronic (PCU electronic) si conceptul One-Stop Shop pentru guvernarea electronică

PCU electronic este un sistem informatic prin intermediul caruia persoanele juridice din toate statele membre ale Uniunii Europene vor putea obtine, online, autorizatiile necesare in vederea desfasurarii activitatilor de prestare de servicii in România.

Cu alte cuvinte, prin intermediul platformei, se vor derula toate procedurile si formalitatile necesare inregistrarii, autorizarii si desfasurarii unei activitati de prestare de servicii pe teritoriul României.

Totodata, One-Stop Shop va ajuta persoanele fizice si juridice din România pentru a interactiona cu administratia publica printr-un singur punct electronic.

Sistemul va permite cetatenilor accesul la serviciile de e-guvernare si va facilita schimbul de informatii si documente intre institutiile publice.

Implementarea PCU electronic este o conditie stipulata in Directiva 2006/123/CE privind serviciile pe piata interna, directiva ce a fost transpusa in legislatia nationala prin adoptarea Ordonantei de Urgenta nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in România.

În luna noiembrie 2008, ASSI a depus proiectul “Platforma pentru integrarea serviciilor de e¬guvernare in Sistemul Electronic National” in vederea accesarii fondurilor structurale din cadrul Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” pentru perioada 2007-2013.

Acesta cuprinde: Axa III – “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul Major de Interventie 2 – “Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice moderne”, Operatiunea 1 – “Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

ASSI este o institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea MCSI, care dezvolta si implementeaza Sistemul e-guvernare, Sistemul informatic pentru atribuirea electronica a autorizatiilor de transport international rutier de marfa si pentru atribuirea electronica a traseelor nationale din programele de transport prin serviciile regulate judetene, interjudetene limitrofe si interjudetene.

Institutia functioneaza si isi organizeaza activitate pe baza Ordonantei de Urgenta nr. 37 din 28 iunie 2007.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata