Costescu: Cele 73-74 de amendamente depuse la bugetul Ministerului Transporturilor însumează în jur de 4 miliarde lei, ceea ce este nesustenabil

10

Cele peste 70 de amendamente aduse de comisiile de specialitate ale Parlamentului proiectului de buget pe 2016 al Ministerului Transporturilor (MT) presupun fonduri suplimentare de aproape patru miliarde de lei, ceea ce este nesustenabil în acest moment, a declarat, vineri, ministrul de resort, Dan Costescu, după terminarea audierilor.

„Amendamentele depuse la proiectul Legii de buget sunt undeva la 66 pe lista oficială, iar, cu cele apărute în timpul ședinței, sunt undeva la 73-74 de amendamente. Banii sunt foarte mulți, sunt undeva la patru miliarde lei, ceea ce, evident, este nesustenabil la momentul acesta. Noi am explicat că aceste sume, care au fost prevăzute, s-au bazat pe o negociere foarte dură deja efectuată cu Ministerul Finanțelor Publice și acum avem o marjă foarte mică de a crește această sumă, dar va fi și pasul următor, negocierea în Comisia pentru buget, și acolo se va trage linia și se va hotărî ce proiect va putea fi promovat și care nu”, a spus ministrul Transporturilor.

La începutul dezbaterilor din comisiile reunite de specialitate din Senat și Camera Deputaților referitor la avizarea proiectului de buget al MT pentru 2016, parlamentarii au adoptat, la propunerea președintelui Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților, Mihai Lupu, două amendamente care „acordă MT un mecanism foarte bun de tranzit între vechiul instrument structural și noul instrument structural”, potrivit lui Costescu.

„Amendamentele de la început s-au introdus pentru a ne permite o flexibilitate. Suntem acum între două instrumente structurale, între POS-T și POIM, POIM-ul care vine din urmă cu noile proceduri care încă nu au fost stabilite complet la nivelul comisiilor și la nivelul Ministerului Fondurilor Europene și, practic, tocmai pentru a sări această perioadă de inactivitate pe care ar trebui să o stăm până să iasă aceste proceduri, ni s-a dat voie să începem să demarăm proiectele și să ne facem procedurile și pregătirile. Asta este în esență subiectul primelor amendamente”, a explicat șeful de la Transporturi.

În ceea ce privește o eventuală susținere la Comisia pentru buget, de către Ministerul Transporturilor, a amendamentelor aprobate, Dan Costescu a precizat că vor fi susținute doar acelea care vizează proiectele mari, cărora li s-a „făcut spațiu” prin adoptarea celor două amendamente la începutul ședinței.

„În principiu, acele amendamente care înseamnă efort bugetar suplimentar nu pot fi susținute de noi, dar pot fi susținute acelea cărora li s-a făcut spațiu prin cele două amendamente aprobate la începutul ședinței. Este vorba despre toate proiectele mari: studiul de fezabilitate pentru Autostrada Pitești — Sibiu, pentru Autostrada Montana aripa estică (Tg. Neamț — Iași — Ungheni), pentru expresul de pe Coridorul IX și variantele ocolitoare la Galați. Pe toate acestea vă propun să le punem împreună cu cele două amendamente ale dvs. într-o anexă, care să facă parte din Legea bugetului pentru a avea foarte clar această imagine cu proiectele”, le-a propus ministrul parlamentarilor.

Primul amendament aprobat de parlamentari propune „reformularea aliniatului 3 al art. 11 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 după cum urmează: în anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 43.1, din Legea 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioadă de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a UE 2007-2013, cu excepția bazei 2 aferente proiectelor prevăzute la art. 4, aliniatul 5 din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 — 2020, beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin 1 și 3 din OUG nr. 64/2009, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanților și furnizorilor cu care au încheiate contracte executarea de lucrări pentru finalizarea acestora astfel încât să finalizeze proiecte până la data limită prevăzută în ghidul de închidere a programelor”.

„Acest amendament nu are impact asupra cheltuielilor bugetare de stat. De ce cerem acest lucru? Lăsăm ușa deschisă pentru celelalte proiecte”, a spus Mihai Lupu.

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Marcel Boloș a explicat că o serie dintre proiectele de infrastructură de transport au termenele de finalizare, potrivit ghidului de închidere a programelor, până de data 31 decembrie 2016, în varianta inițială a articolului din textul legii bugetului de stat.

„Această condiționare pentru notificarea lucrărilor era condiționată de contractele de finanțare a căror valabilitate expiră pe 31 decembrie 2015. Și, atunci, ca să nu avem probleme cu aceste proiecte pe care trebuie să le finalizăm până pe 31 decembrie 2016, am propus această reformulare”, a spus Boloș.

Al doilea amendament vizează completarea art. 32 cu două noi aliniate.

„După art. 32, alin 4, se introduc două noi aliniate cu următorul conținut: prin derogare de la prevederile art. 11 alin. 2 din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă de-a lungul anului proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020 respectând condițiile ca proiectele beneficiarilor să se încadreze în obiectivele POIM și să îndeplinească cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțate din fonduri europene. Potrivit alin 5, pentru proiecte introduse, beneficiarul poate derula procedura de achiziție publică, iar semnarea contractelor poate fi făcută doar în condițiile în care beneficiarul are încheiat contract de finanțare cu Autoritatea de Management. De asemenea, menționez că nu are impact asupra bugetului de stat, sumele asigurându-se prin redistribuire, conform art. 18 din textul legii”, a spus Lupu. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News