Crin Antonescu a renunţat la funcţia de preşedinte al Senatului, atribuţiile fiind preluate de Cristian Dumitrescu (PSD)

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, şi-a prezentat, în această săptămână, demisia de la şefia Senatului, atribuţiile sale fiind preluate, în urma deciziei Biroului Permanent, de către vicepreşedintele social-democrat al instituţiei Cristian Dumitrescu.

* În ce priveşte activitatea legislativă, senatorii au adoptat, în această săptămână, un proiect de lege care are ca obiect de reglementare folosirea limbajului semnelor române şi/sau a limbajului-gestual oficial prin interpret autorizat.

Propunerea legislativă a plecat de la constatarea că persoanele cu deficienţe de auz întâmpină probleme de comunicare, inclusiv în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice, simţindu-se astfel marginalizate.

Astfel, orice persoană cu deficienţă de auz cu cetăţenie română sau cu permis de liberă circulaţie ori cu permis de şedere, precum şi imigranţii, surzii şi hipoacuzicii şi persoanele cu surdocecitate stabiliţi în România ar putea beneficia de serviciu gratuit de interpretare în limbajul/din limbajul semnelor. Intervalul de timp pentru serviciul gratuit de interpretare finanţat de bugetul de stat este de maxim 120 ore/persoană pe an.

Pentru asigurarea şanselor egale pentru persoanele cu deficienţe de auz s-ar putea înfiinţa Asociaţia Naţională a Interpreţilor Autorizaţi în Limbaj Mimico-Gestual, care verifică gratuitatea şi finanţarea serviciilor de interpretare. De asemenea, Asociaţia verifică dozarea timpilor precum şi finanţarea.

* Și proiectul de lege privind introducerea impozitului specific a fost aprobat de către plenul Senatului, în şedinţa de luni.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal prin care se introduce impozitul forfetar vizează, printre altele, şi schimbarea denumirii impozitului forfetar în „impozit specific”.

Potrivit amendamentelor adoptate, plătitori ai impozitului specific unor activităţi sunt persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au înscris principal sau secundar unul dintre următoarele codurile CAEN 4520 — întreţinerea şi repararea autovehiculelor, 5510 — hoteluri şi alte facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, 5530 — parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 — alte servicii de cazare, 5610 — restaurante, 5621 — activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, 5629 — alte servicii de alimentaţie, 5630 — baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor; au realizat, conform datelor din situaţiile financiare anuale/raportărilor contabile anuale, o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, calculate la cursul de schimb valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent celui pentru care se datorează impozitul; au pondere, în total venituri, de peste 70% a veniturilor obţinute din desfăşurarea corespunzătoare codurilor CAEN; au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 350 şi nu se află în dizolvare, potrivit legii.

Guvernul României este iniţiator, iar Senatul este prima cameră sesizată.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata