Criza a redus cu 56% veniturile din exploatare ale „Remar” SA Paşcani

¤ La finalul primului semestrul al anului în curs, „Remar” SA Paşcani a raportat o scădere cu 10% a valorii cifrei de afaceri, comparativ cu luna iunie 2009

¤ După primele şase luni ale anului, profitul „Remar” SA s-a redus la 4.487.398 RON

Conform raportului remis Bursei de Valori Bucureşti, societatea „Remar” SA Paşcani a realizat în primele şase luni ale anului 2010 o cifră de afaceri de 42.963.412 RON, cu 10,11% mai mică decât în perioada similară a anului trecut. 99,98% din cifra de afaceri provine din relaţiile comerciale derulate pe piaţa internă, iar diferenţa de 0,02% din schimburile cu partenerii externi.

Totalul veniturilor din exploatare ale societăţii s-a ridicat la 30.176.359 RON, la acest capitol consemnându-se o diminuare de 56% în comparaţie cu jumătatea anului trecut, când “Remar” SA raporta venituri din exploatare de 68.868.662 RON.

Ca urmare a reducerii producţiei, au scăzut şi cheltuielile de exploatare, de la 58.104.483 RON în semestrul I 2009, la 23.447.680 RON la finalul lunii iunie a anului în curs. Ca atare, compania păşcăneană a încheiat primul semestru al acestui an cu un profit din exploatare de 6.728.679 RON, comparativ cu valoarea de 10.764.179 RON consemnată la acest capitol în perioada similară a anului precedent.

Rezultatul din exploatare a fost afectat şi de pierderile de 2.241.281 RON din activitatea financiară, astfel încât, profitul brut aferent primului semestru al acestui an s-a redus la 4.487.398 RON, ca expresie a diferenţei dintre veniturile totale de 31.795.684 RON şi cheltuielile totale de 27.308.286 RON. La finalul primului semestru al anului trecut, „Remar” SA Paşcani raporta un profit brut de 7.679.920 RON.

„Remar” SA Paşcani nu are datorii către stat

La jumătatea anului în curs, societatea avea creanţe de 40.262.771 RON, în creştere cu 2.418.002 RON faţă de perioada similară a anului precedent. Ponderea cea mai mare în cadrul creanţelor societăţii o reprezintă ,,soldul clienţi„, în sumă totală de 37.571.202 RON. În acelaşi timp, datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an se ridică la 77.552.195 RON, cu 9.180.367 RON  mai mici faţă de jumătatea anului precedent, ponderea cea mai mare având-o datoriile către furnizori, în valoare de 18.569.166 RON. Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an au scăzut de la 14.207.957 RON, cât se consemna la acest capitol în primul semestru al anului trecut, la 10.374.409 RON în semestrul I 2010.

La data de 30 iunie a.c., „Remar” SA avea obligaţii restante către bugetul de stat în sumă de 184.945 RON, reprezentând doar valorile aferente lunii mai 2010, acestea fiind achitate în cursul lunii iulie 2010.

În prima jumătate a acestui an, societatea păşcăneană a efectuat cheltuieli pentru investiţii concretizate în imobilizări necorporale şi imobilizări corporale în curs în sumă de 688.662 RON, din surse proprii.

„Remar” SA Paşcani este urmaşă a fostelor ateliere CFR, înfiinţate la Paşcani în 1869, şi are ca obiect principal de activitate producţia şi repararea mijloacelor de transport feroviar şi a materialului rulant. În octombrie 2004, “Remar” SA s-a privatizat, pachetul majoritar de acţiuni fiind cumpărat de către Grupul Feroviar Român. Conform ultimului raport disponibil, Grup Feroviar Român deţine 89,57% din societatea păşcăneană, diferenţa de 10,42% din titluri fiind în posesia altor acţionari.

Grupul Grampet este cel mai important operator privat de pe piaţa feroviară românească, desfăşurându-şi activitatea specifică prin intermediul Grupului Feroviar Român (GFR). Alături de acesta, din Grupul Grampet mai fac parte companii precum “Remar” Paşcani, Trans Expedition Feroviar SA, Transbordare Vagoane Marfă (GFR-TVM SA) Iaşi, Reva Simeria, Zelvoz Smederevo Serbia, Poiana Ciucaş SA Poiana Braşov, Turist Semenic SA Reşita, Rovit SA Valea Călugărească, Grampet Buituri SA Hunedoara.

Bursa de valori Bucurestidatorii
Comentarii (0)
Adaugă comentariu