Cum poţi formula plângere împotriva controlului Gărzii Financiare?

Ministerul Finantelor Publice a emis recent normele de aplicare ce vizeaza solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva proceselor-verbale de control financiar incheiate de Garda Financiara.

Ordinul MFP nr. 2160/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva proceselor-verbale de control financiar incheiate in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 593 din 20 august 2010, scrie Avocatnet.ro.

Potrivit normelor, impotriva procesului-verbal de control financiar se poate formula plangere prealabila in conditiile si in termenele prevazute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Ce contine plangerea?

Plangerea prealabila formulata impotriva procesului-verbal de control financiar reprezinta calea administrativa de atac.

Plangerea prealabila se formuleaza in scris si va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul plangerii;
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se intemeiaza
e) semnatura contestatorului, reprezentantului legal sau a imputernicitului, dupa caz, precum si stampila in cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de imputernicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.

Plangerea prealabila nu poate avea ca obiect alte sume si masuri decat cele stabilite prin actul atacat. Contestatorul poate depune in dovedirea plangerii formulate acte care nu au fost avute in vedere de organul de control financiar.

Introducerea plangerii

Plangerea prealabila se depune la directia din care face parte organul de control financiar al carui act este atacat.

In cazul in care plangerea prealabila este depusa la un organ necompetent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta va fi inaintata, in termen de 5 zile de la data primirii, organului emitent al actului atacat.

Introducerea plangerii prealabile nu suspend executarea actului atacat. Aceste dispozitii nu aduc atingere dreptului contestatorului de a cere suspendarea executarii actului atacat, in temeiul Legii nr. 554/2004.Citește și
1 Comentariu
  1. gica spune

    Eroare grava a autorului acestui articol!!!
    Procesele-verbale incheiate de Garda Financiara in temeiul HG nr. 1324/2009 nu sunt titluri de creanta fiscala sau acte administrative fiscale si nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ. Procesele-verbale de contraventie se contesta la judecatorie.
    Normele recent publicate se refera la actele de control financiar incheiate de directiile de control financiar din cadrul DGFP judetene.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata