Cum va putea Fiscul să înregistreze firmele în scopuri de TVA, din oficiu?

– Agentia Nationala de Administrare Fiscala a stabilit prin Ordinul nr. 1785/2010, procedura pentru modificarea, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA.

.
Ordinul ANAF nr. 1785/2010 a fost publicat in Monitorul Oficial , Partea I, nr. 292 din 5 mai 2010, informează Avocatnet.ro.

Cum se face înregistrarea din oficiu, daca firma nu o solicita?

Cand se constata ca o persoana impozabila indeplineste conditiile pentru inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata si nu a solicitat inregistrarea, organul fiscal notifica respectiva persoana in vederea inregistrarii in scopuri de TVA.

Daca, urmare notificarii, contribuabilul se prezinta in termen de 5 zile si depune declaratia de mentiuni in vederea inregistrarii in scopuri de TVA, organul fiscal competent prelucreaza declaratia si emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, conform prevederilor legale in vigoare.

Data inregistrarii in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost depusa declaratia de mentiuni.

Daca declaratia de mentiuni se depune dupa inceperea procedurii de inregistrare din oficiu, procedura se sisteaza prin referat motivat, inregistrarea fiscala efectuandu-se in baza declaratiei de mentiuni a contribuabilului.

In cazul in care contribuabilul prezinta organului fiscal competent documente din care sa rezulte ca nu are obligatia de a solicita inregistrarea in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa si intocmeste un referat prin care propune sistarea procedurii de inregistrare, din oficiu, a contribuabilului. Referatul se aproba de conducatorul unitatii fiscale. Sistarea procedurii de inregistrare, din oficiu, se aduce, de indata, la cunostinta contribuabilului.

Impotriva deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii.

Odata cu inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, se aplica si sanctiunile pentru nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni, prevazute la art. 219 din Codul de procedura fiscala.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata