Evaluarea compentenţelor fundamentale la clasa a II-a va începe pe 18 mai

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a va începe pe 18 mai 2015 cu proba scrisă la limba română, care va fi urmată pe 19 mai de proba de citit la limba română, potrivit unui ordin de ministru publicat pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Pe 20 mai va avea loc proba la matematică iar elevii aparținând minorităților naționale vor putea susține proba scrisă la limba maternă pe 21 mai și cea la citit, pe 22 mai.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a va începe pe 26 mai cu proba la limba română. Ea va fi urmată pe 27 mai de proba la matematică iar pe 28 mai, de proba la limba maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale.

Ultima evaluare a competențelor la clasa a VI-a va începe în 2 iunie cu proba la limbă și comunicare. Pe 3 iunie, va avea loc proba la matematică și științe ale naturii.

Potrivit metodologiei aprobate prin ordin de ministru, testele trebuie să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale.

Testele elaborate pentru clasa a II-a vizează evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise, evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competențelor de matematică.

Testele elaborate pentru clasa a IV-a vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română, evaluarea competențelor de matematică.

Potrivit metodologiei, testele elaborate pentru clasa a VI-a vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă și comunicare” și din aria curriculară „Matematică și științe ale naturii”.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a II-a, de câte 60 de minute pentru fiecare test la clasa a IV-a și tot câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a VI-a.

Evaluările se vor desfășura în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei unități de învățământ.

Testele vor fi evaluate în unitatea de învățământ de cadrele didactice din respectiva unitate.

Fiecare test va fi evaluat de două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă.

Evaluarea testelor pentru fiecare din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test de la clasa respectivă.

Rezultatele individuale obținute nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei, precizează metodologia. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata