Evaluarea naţională la clasa a IV-a va începe miercuri

Evaluarea națională a elevilor din clasa a IV-a va începe miercuri 28 mai cu proba la limba română și se va încheia pe 30 mai cu proba la limba maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale.

Elevii de clasa a IV-a vor mai susține pe 29 mai proba la matematică.

Următoarele evaluări la clasele a II-a vor avea loc între 2-4 iunie și la clasa a VI-a între 5-6 iunie.

Potrivit ministrului Educației Naționale Remus Pricopie, evaluările urmăresc să identifice evoluția de ansamblu a elevilor din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, pentru a putea oferi date substanțiale care vor permite o analiză a sistemului de învățământ preuniversitar (pe segmentele menționate).

Competențele pe care elevii trebuie deja să le fi acumulat sunt conform nivelului specific vârstei — competențe de scris-citit, folosirea corectă a limbii române și a limbii materne, competențe de comunicare în limba română și limba maternă, competențe în domeniul matematicii și al științelor naturii, subiectele fiind elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) și având un nivel mediu de dificultate.

„Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale (tip IEA — PIRLS, pentru clasa a II-a, tip IEA — TIMSS, pentru clasa a IV-a, tip PISA, pentru clasa a VI-a)”, preciza ministrul.

Testele elaborate pentru clasa a IV-a vizează: evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română, evaluarea competențelor de matematică, iar pentru elevii aparținând minorităților naționale, care studiază în limba maternă, se administrează și un test de evaluare a înțelegerii textului scris în limba maternă.

Testele elaborate pentru clasa a II-a vizează evaluarea competențelor de scris-citit în limba română, evaluarea competențelor de matematică, iar testele elaborate pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, vizează: evaluarea competențelor de receptare-producere a mesajelor citit-scrise în limba română, evaluarea competențelor de receptare-producere a mesajelor citit-scrise a mesajelor citite în limba maternă, evaluarea competențelor de matematică.

În ceea ce privește testele elaborate pentru clasa a VI-a, acestea vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară ‘Limbă și comunicare’, evaluarea unor competențe din aria curriculară ‘Matematică și Științe ale naturii’.

Elevilor aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testul care vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară ‘Matematică și Științe ale naturii’ atât în limba în care au studiat, cât și în limba română.

Durata alocată rezolvării testelor va fi de 25 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a II-a și 60 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a IV-a și la clasa a VI-a.

Elevilor nu li se vor acorda note sau calificative, iar rezultatele obținute nu se înregistrează în catalogul clasei.

Totodată, rezultatele individuale nu se afișează/nu se comunică public. Acestea vor fi valorificate la nivelul unității de învățământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde aceasta se impune, precum și pentru informarea părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata