Guvernul se angajează la FMI să îngheţe pensionările anticipate

Guvernul se angajează să obţină economii prin îngheţarea pensionărilor anticipate şi prin controale stricte asupra pensiilor de invaliditate în sectorul public, pe lângă diminuarea salariilor şi pensiilor din luna iunie, se arată în proiectul scrisorii de intenţie privind acordul cu FMI, care urmează să fie adoptată în şedinţa de Guvern de miercuri (12 mai 2010).

„Economii suplimentare se vor realiza prin îngheţarea temporară a pensionărilor anticipate, prin controale stricte privind pensiile de invaliditate nou acordate şi prin aprobarea unui nou sistem care să reglementeze plata stimulentelor”, se arată în document.

De asemenea, Guvernul aminteşte că a redus deja personalul bugetar cu 20.000 de posturi, urmând să raţionalizeze în continuare personalul. În document se mai arată că Guvernul va obţine economii de câte 1% din produsul intern brut din reducerea cu 25% a salariilor şi altor plăţi de natură salarială personalului din sectorul public şi din scăderea cu 15% a pensiilor şi a altor transferuri sociale.

Alţi 0,3% din PIB ar urma să fie economisiţi din reducerea transferurilor de la Guvern către autorităţile locale şi 0,03% din PIB, din reducerea subvenţiilor pentru încălzire. Şi pentru anul 2011 sunt prevăzute măsuri pentru limitarea cheltuielilor în sectorul public, una dintre ele constând în limitarea fondului de salarii la 39 de miliarde de lei.

În privinţa reformelor în domeniul sănătăţii, Guvernul se angajează să reducă numărul paturilor de spital cu 9.200 şi să nu elibereze noi autorizaţii de funcţionare celor mai deficitare 150 de unităţi spitaliceşti din ţară. De asemenea, până anul viitor Executivul intenţionează să introducă taxe pentru serviciile medicale, care să fie plătite de pacienţi.

Referitor la piaţa muncii, Guvernul urmează să propună, până la finalul anului 2010, un nou Cod al muncii, pentru a flexibiliza durata lucrului şi a reduce costurile angajării. În legătură cu angajamentele anterioare asumate de Executiv, în scrisoare se arată că au fost îndeplinite cerinţele de a adopta Legea responsabilităţii fiscale şi de a modifica legislaţia bancară, însă în privinţa arieratelor, Guvernul recunoaşte că ţinta de reducere a acestora a fost ratată, motiv pentru care solicită Fondului Monetar Internaţional o derogare de la acest capitol.

angajaribugetaricheltuieli publiceconcedierieconomisiriFMIguvernimprumuturipacientipensionarisalariiserviciistimulentesubventiitaxe
Comentarii (0)
Adaugă comentariu