In spetembrie 2019, 51.168 copii se aflau în sistemul de protecţie specială

Un număr de 51.168 copii se aflau, la finele lunii septembrie 2019, în sistemul de protecţie specială, dintre care 31,26% beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial şi restul în servicii de tip familial, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Din cei 15.993 copii care beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial,˜ 12.719 copii se aflau în servicii de tip rezidenţial publice şi ˜3.274 copii în cele private.

În cazul celor 35.175 copii care beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii de tip familial, 17.937 copii se aflau la asistenţi maternali, 12.622 copii la rude până la gradul IV inclusiv şi 4.616 copii la alte familii sau persoane.

Începând cu 1 ianuarie 2005, serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale sunt principalele responsabile cu dezvoltarea acestora, ajungând la 30 septembrie 2019 să ofere servicii pentru 43,78% din copiii beneficiari de astfel de servicii, pentru 24,25% oferind organismele private acreditate, iar 31,97% sunt beneficiari ai serviciilor de prevenire oferite de Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

La 30 septembrie 2019, existau 1.098 servicii de tip rezidenţial publice şi 306 servicii de tip rezidenţial ale organismelor private acreditate. Aceste servicii includ: centre de plasament clasice sau modulate, apartamente, case de tip familial, centre maternale, centre de primire în regim de urgenţă, alte servicii (serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă,
adăpost de zi şi de noapte).

Din totalul celor 1.404 servicii de tip rezidenţial, un număr de 295 servicii de tip rezidenţial (281 servicii de tip rezidenţial publice şi respectiv 14 servicii de tip rezidenţial private) erau destinate copiilor cu dizabilităţi.

Numărul copiilor care beneficiau de măsură de protecţie specială în aceste servicii destinate copiilor cu dizabilităţi era la data de 30 septembrie 2019, de 4.712 copii, înregistrându-se o scădere cu 401 copii faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018.

La sfârşitul lunii septembrie 2019, în cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de la nivelul judeţelor/sectoarelor municipiului Bucureşti, în departamentul „Protecţia Copilului” erau angajate 32.483 persoane, cu 92 persoane mai multe faţă de perioada similară din 2018 şi cu 186 persoane mai multe faţă de 31 decembrie 2018.

Din totalul celor 32.483 angajaţi, 4.622 (14,24%) erau angajaţi în aparatul propriu al DGASPC-urilor, 11.409 (35,12%) erau asistenţi maternali profesionişti, 12.257 (37,73%) erau angajaţi în serviciile de tip rezidenţial şi 4.195 (12,91%) erau angajaţi în servicii de îngrijire de zi.

Sursa: Agerpres
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata