Între 14 aprilie – 2 iunie se desfăşoară recrutarea pentru admiterea în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate MAI

10

Poliția Română informează că în perioada 14 aprilie – 2 iunie a.c. se desfășoară recrutarea pentru admiterea în instituțiile de învățământ proprii și subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum și în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații, care pregătesc specialiști pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Anul acesta, numărul de locuri alocat instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne sunt la Academia de Poliție ‘ Alexandru Ioan Cuza’ București: Specializarea ‘Drept’, 40 de locuri; Specializarea ‘Ordine și Siguranță Publică’, 255 de locuri. dintre care 15 locuri pentru minorități (7 pentru rromi, 5 pentru maghiari și 3 pentru alte minorități);la școala de Agenți de Poliție ‘ Vasile Lascăr’ Câmpina, 500 de locuri, dintre care 10 locuri pentru rromi și 5 locuri pentru alte minorități; la școala de Agenți de poliție ‘Septimiu Mureșan’ Cluj-Napoca, 125 de locuri, dintre care 3 locuri pentru rromi și 2 locuri pentru alte minorități.

De asemenea, pentru învățământul superior — studii universitare de licență pentru Academia Forțelor Terestre ‘Nicolae Bălcescu’ din Sibiu, au fost scoase la concurs 50 de locuri; Academia Navală ‘ Mircea cel Bătrân’ din Constanța, 4 locuri; Academia Tehnică Militară din București, 70 de locuri; Institutul Medico — Militar din București, 15 locuri; Academia Națională de Informații ‘Mihai Viteazul’ din București, 10 locuri.

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre ‘Basarab I.’ din Pitești, va avea 35 de locuri; școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale ‘Amiral Ion Murgescu’ din Constanța, 2 locuri.

Recrutarea candidaților pentru admiterea la instituțiile de învățământ ale M.A.I. se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor județene de poliție, respectiv Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în raport de adresa de domiciliu înscrisă în cartea de identitate.

Pentru a participa la concursurile de admitere la Academia de Poliție ‘Alexandru Ioan Cuza’ București, Facultatea de Poliție, în școlile de Agenți de Poliție ‘Vasile Lascăr’ Câmpina și ‘Septimiu Mureșan’ Cluj-Napoca, precum și în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații, care pregătesc specialiști pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, candidații trebuie să îndeplinească mai multe cerințe:să aibă cetățenia română și domiciliul în România; să cunoască limba română scrisă și vorbită; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să fie declarați apți din punct de vedere medical, fizic și psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică și psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.; să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți în cursul anului în care participă la concurs; să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani; să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

Criterii specifice sunt să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere; să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minim 8.00; să nu fi fost exmatriculați dintr-o instituție de învățământ pentru abateri disciplinare; să aibă înălțimea de minim 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile.

Cererile de înscriere la concursul de admitere în instituțiile de învățământ superior pot fi primite de către structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor județene de poliție și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, până la data de 2 iunie a.c..Pentru școlile de agenți de poliție, înscrierea se poate face până la data de 14 august a.c.Candidații se vor prezenta cu actul de identitate, ocazie cu care le vor fi înmânate adresele pentru examinarea medicală și pentru obținerea foii matricole de la liceul absolvit.

Perioadele de desfășurare, tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații pot fi obținute de pe site-ul acestor instituții.

La înscrierea pentru concursul de admitere la instituțiile de învățământ participă candidații care au promovat evaluarea psihologică/ psihotehnică și au fost declarați apți medical.

Detalii suplimentare se pot obține de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor județene de poliție și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, de la sediul Inspectoratului General al Poliției Române — Direcția Resurse Umane sau de pe site-ul oficial al Poliției Române, www.politiaromana.ro. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News