Judeţul Sibiu: prezentare

Suprafața 5.432 kmp
Numărul orașelor: 11, din care două municipii: Sibiu și Mediaș
Numărul comunelor: 53
Numărul satelor: 162

Județul Sibiu face parte din regiunea Centru, în sudul Transilvaniei, la Nord de Carpații Meridionali, reprezentând 2,3 % din teritoriul țării. Se învecinează cu județele Brașov la Est, Alba la Vest și Sud-Vest, Argeș la Sud-Est, Vâlcea la Sud și Mureș la Nord.

Conform Recensământului din 2011, populația stabilă a județului Sibiu era de 397.322 persoane. Populația stabilă a municipiilor este următoarea: Sibiu 147.245 locuitori și Mediaș 47.204 locuitori. Celelalte orașe (Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Copșa Mică, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului) au sub 15.000 de locuitori. În municipii și orașe trăiesc 262.868 persoane, reprezentând 66,16% din totalul populației stabile.

Ca pondere, populația din mediul urban a crescut de la 65,82% în 2002 la 66,16% în 2011, în detrimentul mediului rural. Informația privind etnia a fost colectată de la 372.302 persoane, din care s-au declarat români 338.505 (90,92%). Populația de etnie maghiară a fost de 10.893 persoane (2,92%), iar numărul celor care s-au declarat romi a fost de 17.946 (4,82%). Din restul grupurilor etnice, cel al germanilor este reprezentat de 4.244 persoane.

Relieful județului se caracterizează prin varietate și o mare complexitate a condițiilor naturale. Este etajat între altitudinile 2.535 m (vârful Negoiu) și 28 m (lunca Târnavei Mari).

Din întreaga suprafață a județului, munții reprezintă aproximativ 30%. Câteva vârfuri depășesc 2.000 m: vârful Negoiu 2.535 m, vârful Suru 2.283 m, vârful Cindrel 2.244 m. 50% din teritoriu corespunde ținutului de podiș, regiune de dealuri și coline vălurite, cu înălțimi între 490 m și 749 m: podișurile Târnavelor, Hârtibaciului și Secașelor, compartimentate de văi adânci și largi. Restul suprafeței cuprinde aria depresionară de contact, desfășurată între cele două trepte de relief.

Rețeaua hidrografică se împarte în două bazine principale: Olt (3.337 kmp) și Mureș (2.095 kmp). Lungimea cursurilor de apă totalizează 2.043 km. Lacul Bâlea, de origine glaciară, cu o suprafață de 4.7 ha și un volum de 0.2 milioane mc, se află în masivul Făgăraș, la altitudinea de 2.034 m.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata