MAI supune dezbaterii publice Ordinul nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării

Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) supune dezbaterii publice proiectul Ordinului ministrului de resort şi al Finanţelor Publice pentru completarea Ordinului nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

Potrivit unui comunicat al Direcţiei Informare şi Relaţii Publice al MAI remis miercuri (28 iulie 2010) la articolul 7 al Ordinului menţionat se introduc două noi alineate.
Conform primului dintre acestea, serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent verifică pe cale informatică dacă persoana care solicită înmatricularea mijlocului de transport achiziţionat din alt stat membru al Uniunii Europene este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr.571/2003.

În această situaţie nu mai este necesară prezentarea altor documente. Verificarea pe cale informatică se realizează în condiţii stabilite prin protocol încheiat între Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Cel de-al doilea alineat prevede că, dacă persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr.571/2003, pe lângă documentele prevăzute la alin.(1) aceasta trebuie să depună, după caz, următoarele documente:

formularul „Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, prevăzut în anexa nr.1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1128/2009 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” şi „Certificat”, precum şi a procedurii de eliberare a acestora, dacă mijlocul de transport este nou în sensul Titlului VI din Legea nr.571/2003, sau formularul „Certificat”, prevăzut în anexa nr.2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1128/2009, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul Titlului VI din Legea nr.571/2003″.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata