MAPDR: 3.109 proiecte de peste 1,7 miliarde euro, selectate pentru finanţare prin PNDR

Un numar de 3.109 proiecte, in valoare de 1,719 miliarde euro, au fost selectate pâna in prezent pentru finantare din fondurile europene destinate dezvoltarii rurale, dintr-un total de 13.346 proiecte conforme depuse la nivel national cu o valoare publica de 5,077,55 miliarde euro, informeaza Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Pâna la aceasta data au fost contractate 2.756 proiecte au fost contractate in valoare publica totala de 1,520 miliarde euro.

Potrivit datelor MAPDR, se afla in diferite stadii de avizare si semnare in vederea contractarii un numar de 317 proiecte selectate pentru finantare.

În ceea ce priveste investitiile, acestea au fost incepute la un numar de 922 proiecte, din care au fost deja finalizate 158 proiecte (153 aferente masurii 121 care au vizat utilaje si masini agricole si 5 din cadrul masurii 123 – inclusiv schemele de ajutor de stat).

Alocarea financiara a Uniunii Europene din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), acordata României prin MAPDR pentru imp lementarea Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) in perioada 2007-2013 este de 8,022 miliarde euro.

La aceasta suma se mai adauga contributia nationala, de la bugetul de stat, in valoare de 1,948 miliarde euro.

Potrivit datelor MAPDR, primele masuri accesibile si aplicabile, pentru agricultura româneasca au avut in vedere continuarea masurilor din cadrul Programului Sapard. Dintre acestea cinci masuri vizeaza investitii pentru modernizarea si restructurarea sectoarelor agroalimentar si forestier, dezvoltarea activitatilor non-agricole (micro-intreprinderi, turistice, servicii de baza pentru economia si populatia rurala etc.), care includ si schemele de ajutor de stat XS13 si XS28 si trei masuri au ca obiectiv strategic imbunatatirea competitivitatii fermelor comerciale si de semi¬subzistenta si a asociatiilor acestora.

Alocarea financiara publica pentru licitarea proiectelor aferente masurilor lansate, pentru exercitiul bugetar 2008, supusa consultarii membrilor Comitetului de Monitorizare in cele doua reuniuni organizate pe parcursul anului, a fost de 1,837 milioane euro.

La aceasta se adauga si alocarile pentru masurile din axa 2 masura 211 – Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata, 212- Sprijin pentru Zone Defavorizate – altele decât Zona Montana, 214 – Plati de Agro-mediu, (295,41 milioane euro), masura 511 – Asistenta tehnica (43,25 milioane euro) si masura 611 – Plati complementare directe (178,96 milioane euro), ajungând la 2,355 miliarde euro, respectiv 23,62% din totalul alocarilor.

În prezent este in desfasurare sesiunea de depunere a proiectelor pentru masura 322 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” (15 iunie – 31 iulie 2009), iar Masura 142 – ”Înfiintarea grupurilor de producatori” are sesiune de depunere continua.

Pentru stabilirea proiectelor finantabile aferente fiecarei sesiuni de depunere, se organizeaza Comitetul de Selectie, organism tehnic cu responsabilitati privind selectarea acestora pentru finantare, care functioneaza in baza Regulamentului de organizare aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 351/2009.

Conform Regulamentului, dupa finalizarea sesiunii de selectie si dupa caz solutionarea contestatiilor depuse de potentialii beneficiari, proiectele care au fost declarate neeligibile si proiectele eligibile dar care nu au indeplinit punctajul minim pentru masurile unde este impusa aceasta conditie, precum si cele care au parcurs doua sesiuni de selectie, vor fi returnate beneficiarilor.

Proiectele eligibile care au indeplinit punctajul minim, dar ramase fara finantare, ca urmare a depasirii sumei alocate pe sesiune, vor fi reportate in urmatoarea sesiune de selectie si vor participa la procedura normala de selectie, iar proiectele eligibile selectate pentru finantare se vor notifica pentru contractare.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata