Măsuri pentru intabularea gratuită a terenurilor agricole

18

Guvernul a stabilit marţi, 28 iunie, printr-o ordonanţă de urgenţă, o serie de măsuri care asigură înscrierea urgentă şi gratuită în folosul cetăţenilor şi garantarea proprietăţii statului, prin înregistrarea sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, potrivit unui comunicat al Executivului.

Potrivit actului normativ, unităţile administrativ-teritoriale vor înscrie în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară imobilele din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.

„Aceste acţiuni se vor finanţa în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară. În cazul unităţilor administrativ teritoriale în care nu există terenuri în extravilan, acestea pot demara lucrările de înregistrare sistematică a celor din intravilan. Pentru întabularea terenurilor agricole, unitărţile administrativ-teritoriale vor primi finanţare din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), pe bază de contract de finanţare anual”, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, ANCPI va asigura finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru toate cele 3180 unităţi administrativ-teritoriale din România, plus municipiul Bucureşti, prin utilizarea veniturilor proprii ale agenţiei. În acest an, bugetul alocat este în valoare de 90,7 milioane euro, precizează Guvernul.

„Decizia luată de Guvern este definitorie pentru accesarea de către fermieri a fondurilor alocate României în cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune şi
la implementarea schemelor de plăţi în agricultură, în sectoarele vegetal şi zootehnic, care se aplică în perioada 2015 — 2020, prin întabularea terenurilor agricole din sectoarele cadastrale din extravilanul localităţilor”, mai spune Executivul.

Totodată, actul normativ va da posibilitatea ca unităţile administrativ teritoriale care au derulat deja lucrări de înregistrare sistematică din fonduri proprii să
poată primi cofinanţare din partea ANCPI, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivel de sector cadastral şi nu doar după finalizarea înregistrării la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale. Măsura este menită să asigure accelerarea ritmului de desfăşurare a lucrărilor de întabulare, mai spune Guvernul.

„O nouă reglementare instituită prin actul normativ creează cadrul legal pentru ca ANCPI să deschidă cărţi funciare din oficiu, prin conversia în format electronic a
informaţiilor disponibile, acolo unde există cărţi funciare vechi; noile prevederi detaliază şi modalitatea de contestare a acestor înscrieri, ceea ce va asigura protejarea drepturilor cetăţenilor şi va conduce la creşterea numărului de imobile înscrise în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară”, se arată în comunicat.

De asemenea, pentru a asigura concordanţa dintre situaţia din evidenţele cadastrale şi cea reală, la nivelul oficiilor teritoriale vor fi constituite comisii abilitate
să procedeze la îndreptarea erorilor săvârşite cu ocazia recepţiilor cadastrale şi a înscrierilor în cartea funciară, mai afirmă Guvernul.

O altă măsură are în vedere detalierea modalităţii de furnizare a serviciilor online, pentru a permite accesul online instituţiilor publice, notarilor publici, experţilor judiciari, persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie şi executorilor judecătoreşti şi instanţelor judecătoreşti la platforma informatică a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară al ANCPI.

„Cuantumul onorariului notarial ce se va achita de către ANCPI pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor pentru succesiunile
nedezbătute, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, va fi stabilit prin Ordin comun al ministrului Justiţiei şi directorului general al Agenţiei, în îndeplinirea condiţionalităţii stabilită prin Memorandumul de înţelegere ratificat prin Legea nr. 31/2014″, mai spune Executivul.

Potrivit Guvernului, măsurile sunt cuprinse în ordonanţa de urgenţă aprobată de Executiv prin care se care modifică Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

Guvernul precizează că programul naţional de cadastru şi carte funciară este obligatoriu să fie implementat în perioada 2015-2023, iar România va beneficia în perioada 2015-2020 de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.

„Accelerarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin proceduri simplificate de înregistrare sistematică, precum şi creşterea numărului imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară constituie obiective asumate de statul român, în considerarea principiului constituţional de a garanta proprietatea”, se mai afirmă în comunicatul citat. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News