Măsurile de austeritate bugetară diminuează cu 25% salariile, sporurile şi indemnizaţiile

Cuantumul brut al salariilor/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valută se diminuează cu 25% în sectorul bugetar, potrivit proiectului de lege privind restabilirea echilibrului bugetar.

Acesta este primul proiect de lege asupra căruia îşi va asuma Guvernul răspunderea în Parlament, iar reglementările vor fi valabile până la 31 decembrie 2010.

În situaţia în care, din aplicarea prevederilor, rezultă o valoare mai mică a salariului decât valoarea salariului minim brut pe ţară, suma care se acordă este de 600 de lei.

De asemenea, se reduc cu 25% drepturile de natură salarială de care beneficiază personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice indiferent de modul de finanţare a acestora. De aceeaşi reducere „beneficiază” şi cheltuielile cu asistenţa medicală, medicamente şi proteze aferente personalului propriu, pentru care legislaţia prevede decontarea integral de la bugetul de stat, bugetele de asigurări sociale, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale.

Începând cu luna iunie, cuantumul indemnizaţiei de şomaj se diminuează cu 15%.

De la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma ”pensie socială minimă garantată” se înlocuieşte cu sintagma ”indemnizaţie socială pentru pensionari”.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari se stabileşte anual, prin legile bugetare, şi poate fi modificat în raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici şi cu resursele financiare.

Potrivit proiectului de lege, începând din luna iunie, cuantumul brut al pensiilor cuvenite sau aflate în plată se diminuează cu 15%. La determinarea cuantumului brut al pensiilor ce vor fi stabilite sau acordate valoarea punctului de pensie utilizată este de 622,9 lei.

De asemenea, în sistemul public de pensii, precum şi în sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispoziţiile legale privind înscrierea la pensie anticipată şi pensie anticipată parţială nu se mai aplică.

Tot din iunie, indemnizaţia pentru creşterea copilului scade cu 15%. Dacă din calcul rezultă un cuantum mai mic de 600 de lei, se acordă 600 de lei.

Începând cu 1 ianuarie 2011, se vor aplica politici sociale şi de personal care să asigure încadrarea în nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicării măsurilor de reducere a acestora adoptate în cursul anului 2010, în condiţiile Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a bugetului general consolidat.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata