MECTS solicită Universităţii Spiru Haret să se încadreze în litera legii

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a solicitat marţi, 3 august,  Universităţii Spiru Haret să se încadreze în litera legii şi să organizeze atât procesul de înscriere la universitatea cât şi cel de susţinere a examenului de licenţă întocmai după cum prevede legislaţia în vigoare.

Directorul Direcţiei Juridice a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Gabriel Ispas a declarat marţi, că „aserţiunile” reprezentanţilor Universităţii Spiru Haret sunt „complet nefondate, sunt departe de adevăr” şi sunt contrazise în mod flagrant atât de dispoziţiile legale în vigoare cât şi deciziile irevocabile ale instanţelor de judecată.

Gabriel Ispas a ţinut să precizeze că universităţile indiferent că sunt publice sau sunt private au acelaşi cadru normativ de organizare şi funcţionare: Legea educaţiei, Legea calităţii precum şi Hotărâri de Guvern.

„MECTS are în favoarea sa mai multe sentinţe judecătoreşti în ceea ce priveşte USH. În acest moment, USH nu are dreptul de a organiza învăţământ la distanţă în acest sens Ordonanţa Guvernului nr 10/2009 este în vigoare şi stabileşte foarte clar că se desfiinţează învăţământul ID de la USH”, a spus directorul MECTS.

Referindu-se la modalitatea de susţinere a licenţei de către USH, Ispas a subliniat că în România funcţionează principiul conform căruia „ce este nul produce efecte nule”. „O şcolarizare care nu există nu poate produce alte efecte decât cele ale actului pe care l-a săvârşit universitatea”, a explicat directorul MECTS făcând referire la un anunţ postat pe site-ul universităţii particulare care susţine că „actele de studii eliberate de Universitatea Spiru Haret sunt valabile întrucât sunt legale şi nicio autoritate administrativă sau instanţă judecătorească nu s-a pronunţat cu privire la anulabilitatea acestora”.

„În urma promovării ordonanţei 10/2009 MECTS a emis două ordine unul care stabileşte modalitatea de organizare a examenului de licenţă şi un alt ordin un altul care stabileşte în mod clar monitorizarea USH pentru o perioadă de trei ani. Fiecare din aceste acte este publicat în Monitorul Oficial. În metodologia de monitorizare s-a precizat că USH poate să desfăşoare examenul de licenţă însă comisiile nu sunt comisii ale universităţii ci de la alte universităţii acreditate”, a atenţionat reprezentantul MECTS.

El a arătat că examenul de licenţă se organizează conform cadrului general legal. „Există Hotarârea de Guvern care spune unde se poate da licenţa. Nu poţi să şcolarizezi decât pentru numărul maxim de studenţi aprobat de ARACIS dar examenul de licenţă poţi să îl dai în conformitate cu prevederile legale. Licenţa trebuie să se dea la programe acreditate”, a precizat Ispas.

Pe site-ul USH a fost publicat un anunţ în atenţia absolvenţilor potrivit căruia absolvenţii de studii universitare de licenţă, deşi au promovat examenul de licenţă înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de Guvern nr.10/2009, pentru a intra în deplina legalitate faţă de prevederile acestei Ordonanţe, vor susţine în interval de patru ani un nou examen de licenţă, în sesiunile organizate de Universitatea Spiru Haret.

Reprezentanţii USH au menţionat că actele de studii eliberate de Universitatea Spiru Haret „sunt valabile întrucât sunt legale şi nicio autoritate administrativă sau instanţă judecătorească nu s-a pronunţat cu privire la anulabilitatea acestora”.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata