MFP propune revizuirea condiţiilor de transfer de părţi sociale sau acţiuni

Ministerul Finanţelor Publice propune revizuirea condiţiilor de transfer de părţi sociale sau acţiuni ale companiilor, conform proiectului de ordonanţă de urgenţă privind combaterea evaziunii fiscale, publicat pe site-ul instituţiei.

Cesionarea ori înstrăinarea, sub orice formă, a acţiunilor, a părţilor sociale ale antrepozitarilor autorizaţi ori ale unui antrepozitar a cărui autorizaţie a fost anulată sau revocată va fi adusă la cunoştinţa autorităţii competente cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea acestei operaţiuni, în vederea efectuării inspecţiei fiscale, cu excepţia celor care fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa de capital, se arată în proiectul de act normativ.

Înstrăinarea activelor de natura imobilizărilor corporale care contribuie direct la producţia şi/sau depozitarea de produse accizabile ale antrepozitarului autorizat ori ale unui antrepozitar a cărui autorizaţie a fost anulată sau revocată se va putea face numai după ce s-au achitat la bugetul de stat toate obligaţiile fiscale sau după ce persoana care urmează să preia activele respective şi-a asumat obligaţia de plată restantă a debitorului printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanţii sub forma unei scrisori de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale restante, la data efectuării tranzacţiei, ale antrepozitarului.

Actele încheiate cu încălcarea acestor noi prevederi sunt anulabile la cererea organului fiscal. De asemenea, creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale (inclusiv organele fiscale) pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, precum şi, dacă este cazul, atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze acţiunile.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de ordonanţă, se are astfel în vedere limitarea abuzului întâlnit în legătură cu exercitarea, de către asociaţi, a dreptului de dispoziţie asupra bunurilor mobile necorporale ce sunt reprezentate de părţile sociale deţinute, în sensul în care, prevalându-se de dreptul de înstrăinare, aceste persoane nu urmăresc altceva decât zădărnicirea oricăror acţiuni, prezente ori viitoare, întreprinse de organele fiscale competente în vederea realizării creanţelor deţinute faţă de respectivele societăţi comerciale, inclusiv asupra propriului patrimoniu, în eventualitatea unei angajări a răspunderii solidare.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata