Ministerul Mediului propune introducerea unei licenţe specifice pentru fiecare export de materiale lemnoase

Exporturile intra-comunitare de materiale lemnoase vor trebui însoțite de o licență de supraveghere în scop statistic, se arată într-un proiect de Ordonanță de Guvern, privind stabilirea unor măsuri pentru monitorizarea exporturilor și a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase, postat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

„În vederea monitorizării exporturilor și a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase, sub formă de bușteni, cherestele și lemn de foc încadrate la pozițiile tarifare 4401, 4403 și 4407 și care sunt condiționate de prezentarea avizului de însoțire a materialelor lemnoase, se instituie licența de supraveghere în scop statistic. În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, orice operațiune de export și livrare intra-comunitară trebuie să fie însoțită de Licență„, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Potrivit documentului, licența se va emite pe fiecare operațiune de export sau de livrare intra-comunitară și va conține elemente de identificare a emitentului, solicitantului, proveniența, încadrarea tarifară, sortiment de material lemnos, specie, cantitate exprimată în metri cubi, prețul de vânzare, destinația, modalitatea de transport în afara țării și biroul vamal prin care se face exportul sau punctul de trecere al frontierei României în cazul livrărilor intra-comunitare.

„Procedura de emitere, documentația aferentă, atribuțiile autorităților implicate în procesul de licențiere a materialelor lemnoase care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență și modelul licenței se aprobă prin ordin comun al Institutului Național de Statistică, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerului Finanțelor Publice în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”, se mai arată în document.

Licența va fi emisă de către Institutul Național de Statistică, cu avizul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, pentru operațiunile de export și livrările intra-comunitare.

Constatarea și controlul îndeplinirii condițiilor instituite de prezentul act normativ se realizează de către personalul împuternicit al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Administrației și Internelor și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, se mai arată în documentul citat. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Codul Silvicexporturimateriale lemnoase
Comentarii (0)
Adaugă comentariu