Primăria lui „Pinalti” face „pomeni”: sute de mii de euro plătite pentru lucrări neexecutate!

– Un raport privind finanţele publice locale pe anul 2008 al Camerei de Conturi a judeţului Neamţ evidenţiază faptul că în Primăria municipiului Piatra Neamţ, instituţie „păstorită” de Gheorghe Ştefan, zis „Pinalti”, funcţionarii abilitaţi cu urmărirea şi încasarea taxelor locale „dorm în papuci”.

.
Din când în când, ei se mai trezesc şi, ca să-şi justifice/majoreze leafa, mai execută silit firme care obţin apoi câştig de cauză în instanţă. Între timp, însă, funcţionarii îşi încasează şi stimulentele. Şi pentru că la Piatra Neamţ sunt bani, de ce nu s-ar plăti de două ori facturi pentru lucrări care nu au fost executate niciodată?! Sau, în situaţii „fericite”, de ce nu s-ar plăti de două ori pentru aceeaşi lucrare? Aşadar, funcţionarii Primăriei lui „Pinalti” demonstrează din plin că adevăratul „land of choice” este oraşul de sub poalele Pietricicăi.

Inspectorii Camerei de Conturi Neamţ au descoperit că indolenţa funcţionarilor Direcţiei de Venituri Bugetare Piatra-Neamţ a produs o gaură în bugetul local în valoare de 320,3 mii RON.

Astfel, deşi în baza de date a direcţiei existau documente (contracte de concesiune şi de închiriere, contracte de vânzare-cumpărare ş.a.) care puteau constitui surse de informaţii că unele persoane fizice/juridice nu şi-au îndeplinit obligaţiile fiscale (respectiv obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau, după caz, impozitele/taxele şi obligaţia de a plăti impozitele şi taxele), funcţionarii abilitaţi nu s-au mai obosit să-i înştiinţeze pe contribuabilii respectivi că au de achitat dări către bugetul local.

Pentru clădirile şi terenurile proprietate publică şi privată a municipalităţii din Piatra-Neamţ date în concesiune, nu s-a stabilit taxa pe clădiri şi impozitul pe teren.

Your participation in the feedback at tellgamestop.com site will not only enhance your experience with GameStop, but it can also make you the winner of $100 gift card from GameStop.

De asemenea, pentru unii agenţi economici care au cumpărat centrale termice, prin acte încheiate în acest sens cu Primăria Piatra-Neamţ, şi pentru unele persoane juridice/fizice pentru construcţiile noi al căror termen prevăzut în autorizaţiile de construire a expirat, nu a fost stabilită şi constatată sarcina fiscală a acestora.

În cazul în care persoanele juridice/fizice nu-şi depun declaraţia fiscală, autorităţile locale au obligaţia de a stabili din oficiu taxele şi impozitele, chestie care la Primăria Piatra-Neamţ nu s-a mai întâmplat, probabil într-un context de relaxare fiscală selectivă operată la nivelul urbei lui Pinalti.

Astfel, auditul inspectorilor de la Camera de Conturi a mai identificat 30 de persoane juridice/fizice, care au desfăşurat activităţi de alimentaţie publică (restaurante şi baruri) pe raza municipiului, pentru care nu a fost cuantificată şi încasată taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei.

De asemenea, pentru trei firme, care au în proprietate unităţi de cazare, nu s-a declarat, stabilit şi încasat taxa hotelieră instituită de Consiliul Local.

Mai mult, funcţionarii Primăriei au „uitat” să mai încaseze chiria cuvenită bugetului local, estimată la 805,8 mii RON, pentru administrarea „Mall Forum Center”.

.

Funcţionarii Primăriei nu au mai restituit stimulentele primite pentru încasările ilegale la buget

Nu toţi agenţii economici nemţeni s-au bucurat de atitudinea relaxată din cadrul serviciilor financiare ale Primăriei, unii dintre aceştia fiind „cocoşaţi” cu dări calculate aiurea.

Prin urmare, ei au obţinut câştig de cauză în instanţă, iar Primăria a fost obligată să le restituie banii. În schimb, funcţionarii cu atribuţii în administrarea creanţelor fiscale locale şi-au constituit fondul de stimulente pentru executările silite respective.

„Ca urmare a dispoziţiilor unor hotărâri/decizii judecătoreşti, definitive şi irevocabile, de la bugetul local au fost restituite sume unor persoane juridice care au formulat acţiuni în instanţă împotriva deciziilor organului fiscal. Prin verificarea efectuată prin sondaj s-a urmărit dacă după restituirea sumelor la care erau îndreptăţiţi contribuabilii, veniturile bugetului municipal au fost întregite cu cota de 15% (sau 5%) din sumele iniţial încasate de la aceştia, care au fost destinate constituirii fondului pentru acordarea de stimulente personalului cu atribuţii în administrarea creanţelor fiscale locale. Astfel, s-a constatat că veniturile bugetului local nu au fost întregite, acestuia fiindu-i cuvenită suma de 73,7 mii RON”, se arată în raportul Camerei de Conturi.

Legea permite reţinerea unei cote din sumele reprezentând valoarea creanţelor fiscale stinse prin executare silită şi din sumele reprezentând impozite, taxe şi contribuţii stabilite suplimentar ca urmare a inspecţiei fiscale, stinse prin încasare sau compensare dar, în cazurile prezentate, creanţele fiscale nu mai existau şi sumele erau restituite de la bugetul local.

Suma de 73,7 mii RON a fost virată la bugetul local chiar în timpul controlului Camerei de Conturi, cu titlu de venituri din despăgubiri, din fondul de stimulente constituit şi neutilizat.

.

Plăţi pentru lucrări neexecutate

Conform celor constatate de inspectorii Curţii de Conturi, la Primăria Piatra-Neamţ s-au plătit, în anul 2008, aproape 2,5 milioane RON pentru lucrări care nu au mai fost executate.

„Verificând prin sondaj unele situaţii de lucrări ce însoţeau instrumentele de plată, s-a constatat că acestea conţineau importante elemente supradimensionate, astfel că nu răspundeau cerinţei impuse de prevederile art.54(5) din lege, şi anume «să certifice exactitatea sumelor de plată, recepţia bunurilor, executarea serviciilor şi altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate»”, se arată în raport.

Astfel, la cartierul „Speranţa”, pentru fiecare din cele 25 imobile s-a înscris la ”Şarpantă de lemn executată pe scaune la învelitori” ca fiind executată suprafaţa de 533 mp. În condiţiile în care în antemăsurătoarea conţinută de caietul de sarcini era consemnată suprafaţa de 145 mp pe un imobil, auditorul public extern a solicitat efectuarea, în prezenţa sa, a măsurătorilor la acest reper al lucrării. Măsurătorile efectuate de către trei reprezentanţi ai Primăriei, consemnate în nota de constatare întocmită, au evidenţiat suprafaţa de 145 mp. În aceste condiţii a fost estimat prejudiciul în sumă de 722,2 mii RON, aferent lucrărilor achitate fără a fi efectuate, respectiv 9.700 m.p. şarpantă (388 mp x 25 imobile).

.

S-au plătit de două ori lucrări care nu au fost făcute niciodată

O altă investiţie la care s-au plătit lucrări neexecutate a fost cea a ansamblului de 28 de locuinţe de necesitate.

Inspectorii de la Camera de Conturi au observat că la locuinţe deja date în folosinţă, jgheaburile şi burlanele caselor nu erau montate, iar platformele/aleile balastate erau realizate într-o proporţie de doar 10%.

Responsabilii Primăriei au recunoscut decontarea nelegală a contravalorii jgheaburilor şi burlanelor, dar au susţinut că nu există nicio problemă cu aleile.

„Pentru a constata situaţia de fapt, auditorii publici externi au fotografiat platformele/aleile şi apoi s-a solicitat Serviciului de Control Calitate şi Lucrări de Construcţii Neamţ (aparţinând Inspectoratului de Stat în Construcţii) să efectueze verificări de specialitate care să contribuie la clarificarea acestei constatări. Verificarea efectuată de către această instituţie specializată a răspuns doar parţial la obiectivele precizate şi anume a stabilit grosimea stratului de balast din unele zone ale platformei, dar nu şi a cantităţii totale de balast, motivând că nu este posibilă o asemenea cuantificare, deoarece lucrările s-au dat în funcţiune, treptat, în decurs de trei ani.

Nici la a doua solicitare, prin care trebuiau să se pronunţe dacă rezidurile rezultate din decopertarea asfaltului, împrăştiate în locul balastului, răspund condiţiilor legale de calitate, nu au clarificat constatarea începută.

În aceste condiţii, auditorii publici externi şi-au extins verificările asupra şi a altor situaţii de lucrări, întocmite şi decontate în anii anteriori, constatând nu numai că nu a fost efectuată în întregime platforma decontată în anul 2008, dar în anul anterior s-au achitat altui contractant lucrări de asfaltare şi montare de borduri, în acelaşi  perimetru. Făcând în cele din urmă măsuratori cu reprezentanţii acestui contractant, stabilind astfel lucrările neefectuate, auditorii publici externi au cuantificat, la acest obiectiv de investiţii, un prejudiciu în sumă de 619 mii RON”, se mai arată în raportul Camerei de Conturi.

.

Mansardarea blocurilor, altă ocazie de plăţi ilegale

Din totalul lucrărilor de reabilitare termică cu mansardare a blocurilor de locuinţe din municipiul Piatra-Neamţ, auditorii publici externi au supus verificării, prin sondaj, la trei blocuri, cantităţile de la două elemente –  tâmplarie (vitrine din profiluri mase plastice) şi sistem termoizolator.

Verificarea faptică s-a efectuat de către reprezentanţii primăriei şi executantului lucrărilor, în prezenţa auditorilor publici externi, ocazie cu care s-a constatat că Primăria a plătit 507,7 mii RON pentru lucrări neexecutate.

De asemenea, Primăria a închis ochii, dar a deschis punga, plătind 115,7 mii RON pentru lucrări neefectuate la investiţia care viza reabilitarea unui campus şcolar, această pagubă fiind descoperită ca urmare a identificării doar a unor repere ale obiectivului.

Tot supradimensionate au fost (aşa cum a rezultat din măsurătorile efectuate în timpul verificării) şi alte situaţii de lucrări decontate, cu privire la: reparaţii curente la străzi, reparaţii capitale la şarpanta şi învelitoarea unui colegiu şcolar, amenajare spaţii extindere tribună stadion municipal, amenajare căsuţe la Ştrandul Municipal, modernizarea sistemului de producere şi distribuţie a căldurii, lucrările de realizare a unui pod:  obiectivul acvariu pentru complex Mall, alei pietonale, alei piaţa centrală ş.a.

.

Nereguli descoperite şi la reabilitarea termică

Un alt caz interesant descoperit de Camera de Conturi este cel legat de reabilitarea termică a 34 de clădiri. Pentru acest obiectiv s-au achitat, în anul 2008, sumele consemnate în facturile contractantului reprezentând valoarea cumulată a auditului energetic al clădirilor, a studiilor de fezabilitate şi elaborarea proiectelor tehnice, în condiţiile în care, în anul anterior, s-au angajat şi achitat separat studiile de fezabilitate pentru aceleaşi 34 de clădiri.

De asemenea, pentru administrarea complexului comercial de tip Mall, s-au achitat sume pretinse ca fiind efectuate pentru proiectare, broşuri, pliante, panouri de publicitate, film, inaugurare/deschidere centru fără să fie dovedite ca fiind „cheltuieli efectuate” de către contractant, aşa cum impuneau prevederile contractuale.

S-au mai achitat lucrări pentru ignifugare la şarpanta şi învelitoarea unei unităţi şcolare fără ca executantul lucrării să prezinte primăriei „Raportul de încercare”, ce trebuia elaborat pentru acest tip de lucrări de către unitatea de profil din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

În situaţiile de lucrări decontate de către Primărie s-au mai găsit şi sporuri pentru lucru sub circulaţie, pentru care nu exista evaluarea facută de către un proiectant, cum impun prevederile tehnice în domeniu.

Nu în ultimul rând, au fost decontate situaţii de lucrări conţinând preţuri unitare mai mari decât cele din oferte/prevăzute în contracte ş.a.

În total, inspectorii Camerei de Conturi au calculat la valoarea de 797 mii RON suma facturilor achitate de Primărie, fără ca pentru acestea să existe documente justificative.

În fine, un alt sector important în care Camera de Conturi a identificat probleme majore este cel legat de predarea-primirea activităţii de executare silită a sumelor reprezentând amenzi contravenţionale aplicate persoanelor fizice, între organele teritoriale ale ANAF şi organele de specialitate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază domiciliază contravenienţii.

Noii creditori bugetari nu au înregistrat în evidenţe aceste creanţe sau nu le-au înregistrat în totalitate.

La Direcţia de venituri bugetare Piatra-Neamţ, creanţe din amenzi contravenţionale în sumă de 892 mii RON, pentru care predatorul şi primitorul dosarelor nu au întreprins demersurile necesare în vederea clarificării situaţiei acestora, nu erau înregistrate în evidenţa direcţiei municipiului.

Predarea-preluarea dosarelor de executare trebuia să se efectueze până la data de 31 ianuarie 2007, dar nici până la data auditului financiar – iunie 2009 – clarificarea acestor dosare nu era finalizată.

CITITI SI

“Pinalti” a “cumpărat” presa locală cu 5,7 miliarde lei

– Pentru cele mai multe ziare, posturi TV şi radio-uri nemţene, interesul cetăţenilor şi respectul faţă de banul public nu mai contează de la un anumit nivel (”preţ”), motiv pentru care, în contul miliardelor de lei (vechi) din bugetul local al Primăriei, îi aduc osanale lui Gheorghe Ştefan, cum vrea el şi când vrea el.

 

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata