Procedura de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social

D.G.F.P.J. Iaşi informează contribuabilii că în M.O. al României nr. 443 din 1 iulie 2010 a fost publicat Ordinul A.N.A.F. nr. 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Noua procedură se aplică persoanelor care, începînd cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. XIII din OUG nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, au obligaţia că, la înmatricularea unei societăţi comerciale sau la schimbarea sediului social, să înregistreze documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social.

Pentru obţinerea Certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, contribuabilul completează formularul „Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social” care se depune la registratură organului fiscal în a cărei rază teritorială se află spaţiul cu destinaţie de sediu social, sau se transmite prin poştă.

Potrivit Ordinului ANAF, dosarul solicitării trebuie să cuprindă:
a)  cererea solicitantului;
b) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social (titlu de proprietate, contract de vînzare – cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, alte acte care atestă dreptul de folosinţă, după caz);
c) actul de identitate al solicitantului şi / sau împuternicirea după caz;
d) actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice, după caz;
e) un exemplar al Adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
f)      un exemplar al „Certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social” se arhivează la departamentul de specialitate.

În situaţia în care cererea se transmite prin poştă, documentele însoţitoare vor fi anexate în copie legalizată.

Organul fiscal va elibera contribuabilului cite un exemplar din „Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social” precum şi „Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata