Profit net de 5,8 mil lei in primele 9 luni ale anului 2019 pentru Patria Bank

În primele 9 luni Patria Bank a înregistrat un rezultat operațional pozitiv de 18,8 mil lei și un profit net de 5,8 mil lei, într-o dinamica pozitiva fata de perioada similara din 2018, cand banca a inregistrat o pierdere de 3,5 mil lei si o pierdere nete de 19,8 mil lei).

Față de aceeași perioada a anului 2018, în primele 9 luni din 2019 venitul net bancar a înregistrat o evoluție pozitivă cu 11% (creșterea veniturilor nete din dobânzi cu 16,5% și a veniturilor nete din comisioane cu 17,5%) pe fondul continuării acțiunilor menite să consolideze o structura bilantiera optimă (îmbunătățirea indicatorului „credite brute/depozite” – de la 57% la 31 decembrie 2018 la 65% la 30 septembrie 2019 și o creșterea ponderii creditelor nete în total active – de la 45% la 31 decembrie 2018 la 51% la 30 septembrie 2019). De asemenea, baza de costuri operaționale a înregistrat o scădere cu 11,6% (dacă se exclude impactul din creșterea contribuției la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare de 3,9 mil lei). În plus, eforturile de consolidare a modelului de afaceri pe segmentele target, concretizate în obținerea de rezultate operaționale lunare net pozitive pe baza elementelor recurente (un element cheie pentru consolidarea profitabilității), creează premise bune de creștere pentru perioada următoare.

Programul de optimizare a rețelei de sucursale bancare și a structurii organizatorice prevăzut pentru anul 2019 și desfășurat în prima jumătatea anului 2019 (cu obiectivul de optimizare a bazei de costuri în directă corelație cu asigurarea unui model de afaceri viabil și a unei structuri interne corespunzătoare acestuia) începe să producă efecte, baza de costuri operaționale din trimestrul 3 fiind cu 13% mai mică decât cea din trimestrul 2.

În luna septembrie 2019 Banca a desfășurat o operațiune de consolidare a bazei de capital (sub formă unor instrumente de Fonduri Proprii de Nivel 2) prin lansarea și încheierea cu succes (înainte de termenul maxim prevăzut) a unei emisiuni de obligațiuni negarantate, neconvertibile și subordonate în valoare de 5 milioane EUR. În prezent sunt în desfășurare formalitățile pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor pe piață reglementată administrată de Bursă de Valori București.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata