Programul- cadru de emisiuni titluri de stat „Medium Term Notes” va fi majorat cu două miliarde euro

14

Programul cadru de emisiuni titluri de stat „Medium Term Notes” va fi extins cu două miliarde euro, de la 18 miliarde euro la 20 miliarde euro, pentru acoperirea nevoilor de finanţare de pe pieţele externe pentru perioada 2016 2017.

Conform unui comunicat remis, joi, Ministerul Finanţelor Publice a publicat, pentru consultare, pe site-ul propriu, proiectul de Hotărâre privind modificarea HG nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”.

Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat, „Medium Term Notes” (Programul MTN) este o facilitate neangajantă încheiată între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de emitent, şi un grup de instituţii financiare selectate. În cadrul MTN pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat pe pieţele externe, în baza unei documentaţii contractuale standard, oferind emitentului avantajul accesării pieţelor de capital într-un timp mai scurt decât cel necesar parcurgerii etapelor pentru efectuarea fiecărei tranzacţii individuale. Totodată, se asigură şi flexibilitate în structurarea parametrilor emisiunilor, în funcţie de strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale.

Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte continuarea unor politici de finanţare predictibile şi transparente, care să asigure creşterea sustenabilităţii datoriei publice şi să conducă la reducerea costurilor pe termen mediu şi lung.

În contextul implementării planului anual de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice, pentru 2016 Ministerul Finanţelor Publice are în vedere emiterea de euroobligaţiuni în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro (echivalent).

‘Până în prezent, au fost emise pe pieţele externe euroobligaţiuni de 1,25 miliarde de euro. Între 1,75 — 2 miliarde de euro se vor atrage de pe pieţele externe până la finalul acestui an. După rambursarea celor 1,5 miliarde de euro, contravaloarea euroobligaţiunilor scadente în iunie 2016, valoarea disponibilă din Programul MTN în cadrul căreia pot fi emise euroobligaţiuni va ajunge la 3,2 miliarde de euro. În prezent, pentru 2017 se estimează un necesar de finanţare de pe pieţele externe între 2,7 miliarde euro şi 3 miliarde de euro. În concluzie, pentru acoperirea nevoilor de finanţare de pe pieţele externe pentru perioada 2016 — 2017 se impune majorarea valorii Programului MTN cu aproximativ 2 miliarde euro’, se menţionează în comunicatul MFP.

Conform notei de fundamentare a proiectului, de la momentul aprobării Programului MTN, prin Hotărârea Guvernului nr. 1264/2010, cu modificările ulterioare, din totalul de 18 miliarde euro aprobat iniţial, au fost emise până în prezent obligaţiuni de stat pe pieţele internaţionale de capital în euro şi dolari în valoare de circa 16,3 miliarde euro (valoare calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din data de 4 martie 2016), şi anume: 2011 — 1,5 miliarde euro, 2012 — 2,25 miliarde dolari şi 1,5 miliarde euro, 2013 — 1,5 miliarde dolari şi două miliarde euro, în 2014 — 2 miliarde dolari şi 2,75 miliarde euro, în anul 2015 — 2 miliarde euro euro, iar în luna februarie 2016 — 1,25 miliarde euro.

‘La momentul prezent, suma disponibilă pentru emisiuni de euroobligaţiuni în cadrul Programului este de aproximativ 1,7 miliarde euro’, se menţionează în Nota de fundamentare, care semnalează că pentru acoperirea nevoilor de finanţare de pe pieţele externe pentru perioada 2016 — 2017 se impune majorarea valorii Programului MTN cu aproximativ 2 miliarde euro.

Documentul subliniază că au fost analizate două alternative în ceea ce priveşte cadrul optim de lansare a emisiunilor pe pieţele externe, şi anume lansarea unui nou program MTN sau suplimentarea sumei aprobate a Programului existent.

‘Având în vedere că lansarea unui nou Program este un proces consumator de timp, prin parcurgerea tuturor etapelor necesare, respectiv selectarea instituţiilor financiare care vor asigura reprezentarea României pe pieţele externe de capital, selectarea serviciilor de asistenţă juridică (aprobarea procedurii, selecţia propriu-zisă şi negocierea contractului), precum şi negocierea şi semnarea documentaţiei aferente, cea mai feazabilă soluţie este suplimentarea valorii aprobate a Programului cu valoarea estimată a volumului de atras de pe pieţele externe pentru perioada 2016-2017, care se ridică la o valoare estimată de 2 miliarde euro’, se mai precizează în Nota de fundamentare.

Conform acesteia, practica în domeniu relevă faptul că emitenţii suverani utilizează de-a lungul timpului un singur program MTN, a cărui valabilitate nu este delimitată în timp, cu o valoare iniţială la lansare şi care poate creşte pe parcurs în funcţie de perioada finanţată, de schimbările necesităţilor de finanţare şi de alte elemente relevante pentru emitent (strategia de finanţare, evoluţia deficitului etc). (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News