Proiecte de peste 65 milioane de lei, aprobate pe e-sănătate

Un număr de 17 proiecte în valoare totală de 65,1 milioane de lei au fost aprobate şi propuse spre finanţare în cadrul operaţiunii 3.2.4 – „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, informează Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI).

Valoarea totală nerambursabilă a acestora este de 53,5 milioane de lei, mai precizează sursa citată.

MCSI, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, a lansat, pe 13 mai, Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.2.4 la nivel central. Pentru operaţiunea 3.2.4 la nivel local, Ghidul Solicitantului este în avizare la Autoritatea de Management, urmând, după aprobare, deschiderea unui nou apel de proiecte.

Operaţiunea 3.2.4 (e-sănătate) face parte din Domeniul Major 2, „Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice electronice”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013 (POS CCE), Axa prioritară III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public.

Beneficiarii eligibili pentru această operaţiune sunt Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale sau Parteneriate între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ţi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Valoarea totală alocată pentru acest apel este de 190,5 milioane de lei.

MCSI precizează că, în prezent, este deschis apelul de proiecte pentru operaţiunea 3.2.3 – „Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Learning”, termenul-limită de înregistrare fiind 15 iunie 2010. Valoarea totală alocată pentru acest apel este de 82 de milioane de lei. Valoarea maximă a finanţării acordate este de 15 milioane de lei pentru proiectele cu impact naţional şi de cinci milioane de lei pentru proiecte cu impact la nivel local.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, gestionează Axa Prioritară III – TIC pentru sectoarele privat şi public din cadrul Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice” POS CCE.

CNSASe-learningMCSIproiecte finantaresanatate
Comentarii (0)
Adaugă comentariu