Proiectele de lege pentru aplicarea Codurilor penal şi Civil, adoptate în Guvern

Guvernul a adoptat miercuri, 7 iulie, proiectele de lege pentru punerea în aplicare a Codului Civil şi a Codului Penal, a anunţat ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu.

Cele două proiecte urmează să fie înaintate Parlamentului, pentru adoptare.

Pe 21 iunie, Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de lege pentru aplicarea Codului Penal, iar pe 2 iulie, proiectul de lege pentru aplicarea Codului Civil, după ce cele două coduri fuseseră adoptate prin asumarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, în iunie 2009.

Potrivit expunerii de motive, proiectul legii de aplicare a Codului Penal urmăreşte crearea unui cadru legal penal unitar, prin abrogarea unor texte de incriminare din legislaţia specială, ca urmare a cuprinderii acestora în Partea specială a noului Codului Penal, ori pentru înlăturarea suprapunerii inutile a unor texte care protejează aceleaşi valori sociale, precum şi prin adaptarea pedepselor pentru infracţiunile care rămân în legislaţia specială potrivit logicii sancţionatorii a noului Cod Penal.

Proiectul vizează şi actualizarea trimiterilor la normele din Partea specială a Codului Penal făcute de textele din legislaţia specială, precum şi dezincriminarea unor fapte prevăzute în legislaţia specială şi contravenţionalizarea acestora acolo unde este cazul.

Respectarea principiului minimei intervenţii, care guvernează legislaţia penală a oricărui stat, de drept impune recurgerea la mecanismul penal de protecţie doar în situaţiile în care protecţia oferită de reglementările altor ramuri de drept este insuficientă, se mai arată în expunerea de motive a proiectului legii de aplicare a Codului Penal.

La rândul său, pentru armonizarea legislaţiei cu Codul Civil, proiectul legii de aplicare a acestuia urmăreşte, în primul rând, instituirea dispoziţiilor tranzitorii care să realizeze trecerea de la vechea la noua reglementare.

Astfel, proiectul consacră principiile general recunoscute ale dreptului tranzitoriu, neretroactivitatea legii noi şi aplicarea imediată a legii noi, se menţionează în expunerea de motive la proiectul legii de aplicare a Codului Civil.

Proiectul vizează şi asigurarea compatibilităţii noului Cod Civil cu celelalte legi în vigoare. În acest sens, textul iniţiază compatibilizarea legislaţiei în vigoare cu prevederile noului Cod Civil, realizând inventarul normelor care vor fi abrogate la data intrării sale în vigoare şi propunând modificările necesare ale normelor primare, urmând ca, în aplicarea acestora, instituţiile competente să iniţieze, dacă este cazul, legislaţie secundară.

Totodată, proiectul de lege are în vedere corelarea dispoziţiilor noului Cod Civil, între ele, dar şi între acestea şi prevederile noului Cod de Procedură Civilă.

În urma analizei normelor noului Cod Civil, prin raportare la celelalte dispoziţii ale acestuia şi la legislaţia ce va fi afectată de intrarea sa în vigoare, au fost identificate necorelări sau erori în textul Codului.

Acestea ar fi de natură să influenţeze negativ aplicarea sa unitară, sistematică”, se atrage atenţia în expunerea de motive la proiectul legii de aplicare a Codului Civil.

Totodată, analiza legislaţiei în vigoare relevante a evidenţiat necesitatea codificării anumitor norme de drept comun din legile speciale, legi ce urmează a fi abrogate integral.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata