Rata locurilor de muncă vacante a scăzut în trimestrul II din 2010

Rata locurilor de muncă vacante a fost în trimestrul II 2010 de 0,59%, în scădere cu 0,11% faţă de trimestrul precedent, informează Institutul Naţional de Statistică.

În comparaţie cu acelaşi trimestru al anului 2009, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat o scădere cu 0,30 puncte procentuale. În trimestrul II 2010, cea mai mare cerere de forţă de muncă s-a înregistrat în activităţile de sănătate şi asistenţă socială (1,08 la sută), administraţie publică şi apărare (0,95 la sută), respectiv agricultură, silvicultură şi pescuit (0,91 la sută).

Cele mai mici valori a ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în industria extractivă (0,05 la sută), tranzacţii imobiliare (0,11 la sută), respectiv învăţământ (0,12 la sută). Începând cu trimestrul II 2007 până în trimestrul II 2010, rata locurilor de muncă vacante a avut o tendinţă de scădere, practic, continuă, cu unele excepţii nesemnificative.
Astfel, în comparaţie cu trimestrul precedent, cele mai mari scăderi s-au regăsit în administraţia publică (-0,99 puncte procentuale), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (-0,31 puncte procentuale).

Uşoare creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante au fost în activităţile de transport şi depozitare (0,12 puncte procentuale), industria prelucrătoare (0,08 puncte procentuale), hoteluri şi restaurante (0,05 puncte procentuale) şi industria extractivă (0,03 puncte procentuale). Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior s-au înregistrat scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante în majoritatea activităţilor economice.
Cele mai semnificative scăderi s-au produs în sănătate şi asistenţă socială (-2,97 puncte procentuale), administraţie publică (-0,94 puncte procentuale) şi în activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (-0,82 puncte procentuale).

Cele mai mari creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante s-au constatat în activităţile de informaţii şi comunicaţii (0,30 puncte procentuale), respectiv în transport şi depozitare (0,14 puncte procentuale).
Ocupaţiile cele mai căutate de angajatori în cel de-al doilea trimestru al anului 2010 au fost cele de operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse – 0,87 la sută şi de muncitori necalificaţi – 0,71 la sută.

Cea mai redusă disponibilitate a locurilor de muncă s-a regăsit în rândul membrilor corpului legislativ ai executivului, înalţilor conducători ai administraţiei publice, conducătorilor şi funcţionarilor superiori din unităţile economico-sociale şi politice – 0,29 la sută şi meşteşugarilor şi lucrătorilor calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor – 0,45 la sută.

În profil teritorial, regiunea cu cea mai ridicată rată a locurilor de muncă vacante a fost Nord-Est (1,14 la sută), urmată de regiunea Sud-Muntenia (0,65 la sută). Cele mai scăzute valori ale acestui indicator s-au înregistrat în regiunea Sud-Est (0,28 la sută), respectiv Centru (0,44 la sută). Faţă de trimestrul precedent, în majoritatea regiunilor ţării s-au înregistrat scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante.

Se detaşează însă regiunile Bucureşti-Ilfov şi Vest cu scăderi de 0,28 puncte procentuale, respectiv 0,14 puncte procentuale. Doar regiunea Nord-Vest a cunoscut o uşoară creştere de 0,04 puncte procentuale.
În comparaţie cu trimestrul corespunzător al anului 2009, toate regiunile României au înregistrat scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante. Cea mai scăzută cerere de forţă de muncă a fost în regiunea Vest (-0,43 puncte procentuale), urmată de regiunea Sud-Est (-0,40 puncte procentuale).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata